Een steenbakkersschouw is nog een van de relicten die mee het dorpsgezicht van Noeveren bepalen. 

Een steenbakkersschouw is nog een van de relicten die mee het dorpsgezicht van Noeveren bepalen. © gemeente Boom

Opmaak toekomstvisie Noeveren gaat van start met infomoment

Boom -

Om een toekomstvisie voor de wijk Noeveren uit te stippelen, werkt het lokaal bestuur van Boom aan een erfgoedbeheersplan. Dat plan moet zorgen voor een goed behoud en beheer van het beschermde dorpsgezicht. Op 16 september organiseert het lokaal bestuur een infomoment hierover.

“Het uitgangspunt van het erfgoedbeheersplan is om in Noeveren de identiteit en de uitstraling van de voormalige baksteenindustrie zoveel als mogelijk te herstellen en te versterken”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Tom Dewandelaere (CD&V).

Met andere woorden het beheersplan dient als handig werkinstrument bij renovatie en restauratie. Het eerste luik schetst de huidige toestand van het beschermd onroerend erfgoed. Het tweede luik beschrijft de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden voor de komende 24 jaar.

Er wordt gewerkt met voorbeelden op het niveau van de individuele panden. Zo’n voorbeeldfiche omvat de belangrijkste erfgoedelementen van de woning met illustrerend fotomateriaal, adviezen en concrete suggesties. Daarnaast zijn er voor de grotere voormalige industriële sites bijzondere richtlijnen uitgewerkt. Het zorgt voor verschillende voordelen zoals tijdsbesparing en minder administratie om bepaalde werken uit te voeren. Daarnaast kunnen eigenaars rekenen op een premie om de werken te bekostigen.

Op donderdag 16 september van 19 tot 21.30u organiseert het lokaal bestuur op de Belgicawerf een infomoment waarbij het opzet, de visie en de timing worden toegelicht. Inschrijven hiervoor is verplicht.

(bar)

www.boom.be/noeveren

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio