© AFP

Poolse provincies die vasthouden aan ‘lgbti-vrije zones’ mogen fluiten naar Europees geld

De Europese Commissie heeft vijf Poolse provinciegouverneurs laten weten dat ze geen geld krijgen uit een nieuw cohesiefonds, zolang de rechten van lgbti’ers in hun regio’s geschonden worden.

Bart BeirlantBron: De Standaard

MEER OVER