© Jan Van der Perre

Stad Antwerpen steunt drie jongerenprojecten

Borgerhout, Deurne, Hoboken

De stad Antwerpen ondersteunt drie projecten van de organisaties De Wereld van Rayaan en N’Wicha. Ze voldeden aan de doelstellingen van wijkgerichte werking, het mentaal welbevinden van jongeren en inclusie.  

Met de oproep experimenteel jeugdwerk ondersteunt de stad professionele jeugdwerkorganisatie. Het gaat om organisaties die werken voor, door en met kinderen en jongeren tot en met 26 jaar en die vernieuwend zijn op het vlak van onder meer doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling. Er werden 24 dossiers ingediend door 20 organisaties. Drie projecten van twee organisaties krijgen nu steun.

De Wereld van Rayaan is een sociaal-inclusieve vereniging die activiteiten en workshops organiseert voor kinderen en jongeren met en zonder een functiebeperking. Het project vindt plaats tijdens de schoolvakanties, woensdag- en zaterdagnamiddag en richt zich vooral op 14- tot 18- jarigen. Het aanbod zal plaatsvinden in een aangepaste ruimte in Het Werkhuys in Borgerhout.

N‘Wicha vzw focust op maatschappelijk kwetsbare jongeren. N’Wicha bereikt deze jongeren in Deurne met sport als middel. Daarnaast wil N’Wicha een nieuwe werking uitbouwen in Hoboken. De focus ligt hier ook op het aanbieden van sportlessen en workshops. svw

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio