Schoolzwemmen in Aartselaar wordt voor sommigen duurder. 

Schoolzwemmen in Aartselaar wordt voor sommigen duurder. © JW

Schoolzwemmen duurder voor leerlingen uit gemeenten die niet mee betalen voor nieuw bad Aartselaar

Aartselaar, Rupelstreek -

Het Aartselaarse gemeentebestuur heeft met de stuurgroep van het nieuwe zwembad een akkoord bereikt over het schoolzwemmen. Voor leerlingen van financieel niet participerende gemeenten uit de Rupelstreek zal meer moeten worden betaald.

De Aartselaarse sportschepen Bart Lambrecht (N-VA) zegt dat leerlingen van scholen uit Rumst, Schelle en Boom nog steeds welkom zijn in hun zwembad. Toch zal er voor hen wat minder tijd beschikbaar zijn dan voordien omdat nu ook scholen van Niel en Hemiksem hier het schoolzwemmen laten doorgaan.

Een en ander vloeit voort uit de jarenlange discussie tussen de gemeenten van de Rupelstreek en Aartselaar. Die gemeente laat een nieuw zwembad bouwen in de Kleistraat. Het krijgt hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie. Toch moet het zelf nog een groot bedrag ophoesten.

Het Aartselaarse bestuur hoopte dit bedrag te kunnen delen met de vijf gemeenten van de Rupelstreek. Maar zowel Boom, Rumst als Schelle zagen dat om verschillende redenen niet zitten. Niel en Hemiksem hapten wel toe.

Hemiksem en Niel krijgen voorrang

“Vanzelfsprekend krijgen de scholen van de mee betalende gemeenten voorrang”, zegt schepen Lambrecht. “De scholen van Hemiksem en Niel komen nu dus ook in het nieuwe zwembad zwemmen en dat gaat ten koste van de scholen die momenteel al in Aartselaar zwommen maar waarvan de gemeenten weigerden om mee te betalen.”

“Ondanks dat het nieuwe zwembad pas begin volgend voorjaar de deuren opent, gaat deze regeling voor ons oude bad al nu in. Anders moeten we in de loop van dit schooljaar alles veranderen, wat niet praktisch is.”

Er blijft voor de scholen uit Boom, Rumst en Schelle nog zowat 15% schoolzwemwater over, wat aanzienlijk minder is dan vroeger. Die gemeenten hebben zich volgens Lambrecht ondertussen samen gepresenteerd om die resterende uren aan te kopen om ze vervolgens onderling te verdelen.

Meer betalen en minder zwemmen

Die drie gemeenten zullen volgens de schepen ook veel meer moeten betalen dan vroeger. “Wij willen als bouwende gemeenten alleen zwemwater verkopen als de andere gemeenten ook een duit in het zakje doen om hiermee het exploitatieverlies van zo’n zwembad naar beneden te krijgen. Op die manier vermijden we toch dat die externe gemeenten zich als koekoek gedragen, die de kinderen in het nest van de bouwende vogeltjes steekt. Die nieuwe tarifering zal de eerstvolgende gemeenteraad worden vastgelegd.”

Elders alternatief zoeken

In een reactie op de uitspraak van de Aartselaarse sportschepen zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V) dat de directies van de Rumstse scholen ondertussen niet hebben stilgezeten. “Zij hebben een rondvraag gedaan bij omliggende zwembaden om eventueel aanvullend of vervangend een alternatief te vinden. Zij beslissen zelf waar zij willen zwemmen. Het gemeentebestuur komt zoals voorheen nog steeds tussen in de kosten voor het zwembad en het busvervoer.” Jef Wijckmans

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio