Voor de verkaveling zou een leegstaande woning het veld ruimen voor een project met 38 woningen. 

Voor de verkaveling zou een leegstaande woning het veld ruimen voor een project met 38 woningen. © Hans Otten

Stad weigert vergunning voor verkaveling met 38 huizen

Herentals -

Het Herentalse college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor een woonproject met 38 huizen op de Molekens geweigerd. De buurt protesteert al jaren tegen de plannen.

Een projectontwikkelaar vroeg al enkele keren een omgevingsvergunning aan om een pand in de Acacialaan in de Herentalse buitenwijk de Molekens te mogen slopen en op het diepe perceel een verkaveling met 38 woningen te realiseren. De buurtbewoners dienden tijdens het laatste openbaar onderzoek 27 bezwaarschriften in, al waren er dat in een eerdere fase nog 108. Zij vinden dat dit initiatief niet los gezien kan worden van twee andere grootschalige plannen in de omgeving.

Ondanks de gunstige adviezen van officiële instanties houdt het college van burgemeester en schepenen vast aan het standpunt dat de aanwezige hoogspanningslijn de plannen in de weg staat. “Extra opgevraagde informatie bij de dienst Omgeving en gezondheid van de Vlaamse overheid leverde vernieuwde inzichten en beschikbare studies aan rond wonen onder een hoogspanningslijn. Gezien de tegenstrijdige adviezen omtrent de stralingsnormen wenst het college van burgemeester en schepenen het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en weigert het de vergunning.”(ho)

MEER OVER Wonen in de Kempen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio