De kussens zorgen volgens de buren voor lawaai en trillingen.  

De kussens zorgen volgens de buren voor lawaai en trillingen.  © Marc Peeters

Geen participatie rond Berlijnse kussens: “Antwoord om geen antwoord te geven”

Olen -

Het schepencollege van Olen gaat niet in op de vraag van oppositiepartij O1 om rond de Berlijnse kussens op de Larumseweg een participatietraject op te starten. Schepen Elke Tweepenninckx (Groen) vindt de vraag te onduidelijk geformuleerd. “Een antwoord om geen antwoord te moeten geven”, foeterde raadslid Steve Janssens (O1), een paar minuten voor hij om persoonlijke redenen ontslag nam als raadslid.

Marc Peeters

Het dossier van de Berlijnse kussens werd al vaker besproken tijdens de Olense gemeenteraad. Buren klagen over lawaaioverlast en trillingen die schade veroorzaken aan huizen. De kussens moeten de snelheid van het verkeer afremmen ter hoogte van het kruispunt van Larumseweg met Keizershofstraat en Weier. Kinderen moeten er vaak de drukke Larumseweg oversteken.

De omwonenden pleiten voor verkeerslichten met drukknoppen en strafrood voor het verkeer dat op de Larumseweg te hard rijdt. Dat het vorige gemeentebestuur die piste tenminste heeft overwogen, mag blijken uit het gegeven dat bij de laatste heraanleg van de Larumseweg elektrische leidingen voor die verkeerslichten ondergronds werden klaar gestoken. Het huidige bestuur heeft evenwel geen zin in de realisatie van de bovenbouw.

Schepen van Mobiliteit Ellen Deswert (CD&V) volhardt dat de kussens hun efficiëntie hebben bewezen en weerlegt ook de kritiek dat ze niet reglementair werden aangelegd.

Wit blad

“Het idee van het participatietraject was opnieuw met een wit blad te beginnen, naar elkaar te luisteren en zo tot een oplossing te komen waarin alle betrokkenen zich vinden”, zegt Steve Janssens. Dit officiële traject komt er dus niet, maar Elke Tweepenninckx, schepen van Burgerparticipatie, beloofde wel naar de buren te luisteren en de bekommernissen mee te nemen naar het schepencollege.”

Burgemeester

“We hopen dat het niet bij een beleefdheidsgesprek blijft en daarna niets meer”, klinkt het rond de Berlijnse kussens. Een rechtstreeks betrokkene kan niet om de vaststelling heen dat ook burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) tegen het participatietraject heeft gestemd. De burgervader woont zelf op vijftig meter van de kussens. Hij kent de ongemakken maar al te goed en toonde zich in het verleden ook voorstander van verkeerslichten. Een lastig parket. Ook een burgemeester wordt geacht loyaal te zijn tegenover de visie van de meerderheid binnen zijn coalitie.

MEER OVER Mobiliteit Kempen