Een voorbeeld van laadpaal van TotalEnergies 

Een voorbeeld van laadpaal van TotalEnergies © rr

Antwerpen vindt leverancier voor extra publieke laadpalen

Antwerpen -

TotalEnergies staat de komende twee jaar in voor het plaatsen van extra publieke laders en snelladers voor elektrische wagens op het openbaar domein in Antwerpen. Zij zijn tot 2034 ook verantwoordelijke voor de technische en commerciële exploitatie van de door hen geplaatste infrastructuur.

Momenteel telt Antwerpen 148 publieke laadpunten en twaalf laadpunten bij snelladers. Een laadpaal kan meerdere aansluitingen hebben. Vanwege problemen met het vinden van een nieuwe concessiehouder voor het plaatsen van laadpalen moesten ruim honderd Antwerpenaars met een elektrische wagen wachten op laadinfrastructuur. Het gaat om mensen die hun wagen niet kunnen laden op het eigen domein of geen publiek laadpunt hebben in een straal van 250 meter.

“Antwerpenaren die geen eigen oplaadmogelijkheid hebben, krijgen nu nog meer mogelijkheden om hun wagen op te laden”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Wat we absoluut willen vermijden, is een wildgroei aan laadpalen in onze straten. Dat is niet alleen visuele vervuiling, het zou ook een groot aantal parkeerplaatsen privatiseren. Daarom werken we op basis van realistische prognoses voor de behoefte aan laadinfrastructuur en deze overeenkomst beantwoordt daar perfect aan. Nu kunnen we snel en efficiënt inspelen op concrete vragen. We houden daarbij vast aan het principe ‘Paal volgt wagen’.’’

TotalEnergies is actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Alle laadpunten die zij plaatsen in Antwerpen, worden gevoed door groene stroom uit Belgische offshore windenergie. In het contract met TotalEnergies staat het plaatsen van mogelijk 3.000 extra laadpunten of 1.500 laadpalen. svw

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen