De toekomstige Arsenaaltunnel bestaat in iedere rijrichting uit telkens twee rijvakken. 

De toekomstige Arsenaaltunnel bestaat in iedere rijrichting uit telkens twee rijvakken. ©  Mechelen in beweging

Nieuwe boulevard van 21,5 miljoen verbindt tangent met Mechelse stadswijk Ragheno

Mechelen -

Er is een voorontwerp klaar voor de Arsenaalverbinding in Mechelen. De nieuwe, deels ondertunnelde, stedelijke boulevard van 1,2 kilometer lang verbindt de tangent met de toekomstige stadswijk Ragheno. Als alles volgens plan loopt, moet de aanleg van de weg in 2024 van start gaan. Hij moet ook de wijk Arsenaal ontlasten.

Sven Van Haezendonck

Mechelen is in beweging. Niet toevallig is dat ook de naam van het project waartoe de tangent behoort. Eind dit jaar moet de nieuwe verbindingsweg tussen de Brusselsesteenweg (N1) en het Douaneplein (N15) afgewerkt zijn. Daarmee zitten de grote werken er nog niet op, want op de tangent komt er tussen de nieuwe tunnel en de Leuvensesteenweg ook een verbinding naar de toekomstige stadswijk Ragheno. Ze moet de groei van Mechelen mee opvangen. “Het is van vitaal belang dat we deze nieuwe wijk op een vlotte, kwalitatieve en duurzame manier ontsluiten”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

Minder lange tunnel

De aanzet naar de nieuwe Arsenaalverbinding is vandaag langs de tangent al te zien. Al bij de studie voor het stationsproject in 2012 waren er plannen voor. Sinds de zomer van 2020 voeren het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid en de stad een nieuwe studie voor het project. Zo is er van een lange tunnel geen sprake meer. Het huidige voorontwerp gaat uit van een beperkt ondergronds gedeelte, zodat een vlotte ontsluiting van Ragheno richting tangent verzekerd is.

“Tegelijk zorgt de Arsenaalverbinding ervoor dat de verkeersdrukte op de Leuvensesteenweg tussen de Motstraat en het Raghenoplein daalt”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Stadsontwikkeling.

De Arsenaalverbinding is een nieuwe weg tussen de tangent en de Leuvensesteenweg. 

De Arsenaalverbinding is een nieuwe weg tussen de tangent en de Leuvensesteenweg. © Mechelen in beweging 

Een van de meest cruciale punten in het ontwerp was de dimensie van de Arsenaalverbinding. Daarbij hebben de ontwerpers rekening gehouden met de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen. Aan de hand van verschillende verkeersmodellen wordt gekozen voor een verbindingsweg met één rijstrook in iedere richting. Er is wel een uitzondering: in de tunnel tussen de tangent en het eerste kruispunt komen er telkens twee rijstroken in iedere richting. Er zal een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur gelden. Waar mogelijk, worden er bomen aangeplant.

Zuurstof voor Arsenaal

In het voorontwerp is er ook aandacht voor de zwakke weggebruiker. Langs de nieuwe boulevard komen er bushaltes, waarbij lijnbussen op de weg zelf halt houden. Aan de zuidzijde van de weg krijgen fietsers één fietspad in twee richtingen. Voor voetgangers zijn er voldoende brede voetpaden gepland, al beschikken zij in Ragheno over alternatieven.

Eens de Arsenaalverbinding in gebruik is, wordt de Motstraat opnieuw een straat met tweerichtingsverkeer. Omdat er op de Leuvensesteenweg een aangepaste afslagstrook naar de Motstraat nodig is, gebeurt er wel een herschikking van het wegprofiel en verdwijnen er parkeerplaatsen.

De Arsenaalverbinding telt één rijstrook in iedere richting en een fietspad in twee richtingen. 

De Arsenaalverbinding telt één rijstrook in iedere richting en een fietspad in twee richtingen. © Mechelen in beweging 

“De Leuvensesteenweg is de grote winnaar bij deze nieuwe verkeerssituatie. De Arsenaalverbinding zal vooral ruimte en zuurstof geven aan de bewoners van het eerste gedeelte van de Leuvensesteenweg en de wijk Arsenaal. Daar verdwijnt het doorgaand verkeer, wat de intensiteit van het verkeer tijdens de spitsuren gevoelig doet dalen”, vertelt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken. “Op termijn geeft dit extra ruimte voor meer groen, maar ook om de parkeerdruk in de omliggende straten te laten dalen.”

Klaar in 2027

Deskundigen werken het voorontwerp dit najaar technisch verder uit. “De eerste helft van 2022 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De verdere uitvoering van het project hangt samen met het verkrijgen van de vergunning”, zegt schepen Geypen. Het streefdoel is om in 2024 te starten met de werkzaamheden. In 2027 moet de nieuwe verbinding klaar zijn.

De geraamde kostprijs voor het project bedraagt 21,5 miljoen euro. “De Vlaamse overheid doet hier een belangrijke financiële investering in de leefbaarheid en de verdere groei van de stad Mechelen”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit.

Vanaf midden oktober loopt er voor het definitieve masterplan Ragheno een communicatie- en participatietraject. Ook de Arsenaalverbinding maakt daar deel van uit.

Opvallend: het traject van de nieuwe Arsenaalverbinding loopt deels over de terreinen van de Centrale Werkplaats van de NMBS. De toekomstige tunnel ligt precies onder de plek waar vandaag het beschermde labogebouw staat. Door aangepaste beschoeiingstechnieken te gebruiken, kan dat blijven staan. Het behoud van de fuelloods blijkt onmogelijk. Daarom loopt er een dossier om het gebouw als monument te declasseren.

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio