©  ISOPIX

Tegen vanavond moeten alle buitenlandse troepen Afghanistan verlaten en dan is het aan de taliban: hoe moet het nu verder?

Dinsdagavond moet de laatste ‘boot on the ground’ vertrokken zijn uit Afghanistan en dan is het aan de taliban om te besturen. De hamvraag is echter: kunnen ze dat? Wat met de voorgestelde veilige zone op de luchthaven? En zijn de beloftes van een ‘inclusieve taliban’ iets waard?

Arthur De Meyer