©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

3M mag geen FBSA meer lozen, bedrijf strenger gecontroleerd

Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met lozen van gevaarlijke FBSA-stoffen. Dat heeft de Omgevingsinspectie vrijdag beslist en wordt meegedeeld door het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarnaast wordt het toezicht op het bedrijf verhoogd. 3M ontkent dat het haar afvalwater heeft gemanipuleerd om tot lagere PFAS- en andere waarden te komen.

Jonas Rosquin

Vorige week vond in de fabriek in Zwijndrecht twee dagen op rij een plaatsbezoek plaats door de milieu-inspectie naar aanleiding van het lozen van de stof FBSA in de Schelde zonder vergunning. Afgelopen woensdag volgde er ook een gecoördineerde inval door Omgevingsinspectie, VMM, OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid. Het bedrijf zelf en haar raadslieden werden een dag eerder gehoord.

Er werden de voorbije dagen meerdere stalen van het gezuiverde lozingswater genomen, waarvan eerste resultaten volgens Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) wijzen op de aanwezigheid van PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA.

LEES OOK. Is 3M wel het enige bedrijf dat illegaal gif loost? Specialisten bezorgd over gebrekkige controle

Manipulatie

Het viel de controleurs op dat de waarden van heel wat PFAS-stoffen in het afvalwater opvallend laag waren. Vermoed wordt dat 3M anticipeerde op de inspectie en het afvalwater extra is beginnen te filteren en verdunnen. Alleen ging het chemiebedrijf iets té grondig te werk. Zelfs de meest voorkomende PFAS-stoffen waren niet meer in het afvalwater te vinden waren.

Desondanks leverde externe toxicologe Greet Schoeters vrijdag een wetenschappelijk onderbouwd advies af waarin wordt vermeld dat er voldoende redenen zijn om te stellen dat de lozing van deze stoffen een aanzienlijke risico heeft voor mens en milieu. 3M beweert nochtans het tegendeel.

Verbod op lozen

Op basis van die informatie besliste de Omgevingsinspectie om 3M te verbieden de proceswaters van de FBSA-houdende processen stop te zetten. Ze mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M maar moeten verwerkt worden volgens de best beschikbare technieken.

Daarnaast wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst, waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie.

Proces-verbaal

De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

Vrijdag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand een omgevingsvergunningsprocedure op te starten.

3M ontkent aantijgingen

Na de aankondigingen van de maatregelen tegen het bedrijf stuurde 3M een mededeling de wereld in waarin het ontkent afvalwater te hebben gemanipuleerd. “We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen”, meldt het bedrijf. “Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio