Een werf van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting in maart dit jaar.  © Chris Van Rompaey

Fusie tussen Lierse en Duffelse huisvestingsmaatschappijen in de maak

Lier, Duffel, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver -

De sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren moeten tegen 1 januari 2023 fuseren tot woonmaatschappijen. Het Lierse schepencollege kiest voor een samengaan van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) en de Volkswoningen van Duffel (VVD).

Chris Van Rompaey

De Vlaamse regering wil dus komen tot sociale woonmaatschappijen. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vormen dan één woonactor met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij.

“Een samengaan van de Lierse en Duffelse sociale huisvestingsmaatschappij lijkt ons een goede basis voor een performante woonmaatschappij. Hiervoor zien we meerdere redenen. De LMH en VVD werken bijvoorbeeld al geruime tijd samen rond diverse dossiers. Zo zijn er gezamenlijke aanbestedingen (bijvoorbeeld voor het groenonderhoud) en kwam een nieuwe website tot stand door gezamenlijke inspanningen. Beide maatschappijen behoren qua financiële gezondheid tot de top in Vlaanderen, ze hebben een gelijkaardige visie en beiden hebben een patrimonium dat nagenoeg even groot is”, zegt de Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Expertise overnemen

De geplande fusie komt de inwoners ten goede. “Het werkingsgebied laat inderdaad toe om extra zorg te dragen voor de betrokken doelgroep. De gemeenten Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Duffel kunnen net als nu bediend worden vanuit Duffel. Lier kan bediend blijven vanuit Lier. Het sociaal verhuurkantoor De Woonkans beheert in deze vier gemeenten 216 woningen. Dat betekent dat de huidige expertise volledig kan worden mee overgenomen.”

“De schaalgrootte van de woonmaatschappij bovendien laat toe om voor alle functies back-up te voorzien en de overheidskosten te spreiden. Het gaat om 2.469 wooneenheden vanuit de twee sociale huisvestingsmaatschappijen en 216 vanuit de SVK-werking. Op dit ogenblik staan er 236 nieuwe sociale huurwoningen in de pijplijn. Met deze aantallen voldoet de woonmaatschappij ruim aan de minimale norm van 1.000 woningen die door de Vlaamse overheid vooropstelt.

Het schepencollege legt zijn definitief voorstel nog voor advies voor aan het Lokaal Woonoverleg en de gemeenteraad. De schepencolleges van Duffel, Katelijne en Bonheiden moeten nog een officieel standpunt innemen, maar het zier ernaar uit dat de fusie er komt. Mogelijk neemt ook Putte nog deel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier