Minister Demir heeft het conflict tussen buurgemeenten Ranst en Schilde voorlopig beslecht: de drie windturbines op de site van Water-Link langs het Albertkanaal en naast park Schildehof mogen er komen. 

Minister Demir heeft het conflict tussen buurgemeenten Ranst en Schilde voorlopig beslecht: de drie windturbines op de site van Water-Link langs het Albertkanaal en naast park Schildehof mogen er komen. © Ecopower

Minister vergunt windmolens in Ranst, buurgemeente Schilde tekent beroep aan

Schilde, Oelegem, Ranst -

Buurgemeenten Schilde en Ranst zijn verwikkeld in een grensconflict. Aanleiding zijn de drie windturbines die Ecopower van minister Zuhal Demir (N-VA) op de site van Water-Link in Oelegem mag bouwen. Het schepencollege van Ranst vindt dat best oké, maar in Schilde, waar ze vrezen voor de rust in park Schildehof en omgeving, trekken ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Jan Auman

De drie 150 meter hoge windmolens zijn voorzien tussen de installaties van de drinkwatermaatschappij in Oelegem langs het Albertkanaal, pal op de grens met Schilde. Het is niet de eerste keer dat de burgercoöperatie een poging onderneemt om hier windturbines vergund te krijgen. Zes jaar geleden gaf de gemeente Ranst negatief advies en volgden er beroepsprocedures.

Luc Redig (Groen), Klimaatschepen in Ranst.

Luc Redig (Groen), Klimaatschepen in Ranst. © rr

De plannen werden door Ecopower bijgestuurd en opnieuw ingediend. Vorig jaar zette het schepencollege van Ranst, bestaande uit politici van N-VA en Groen, het licht wel op groen. Tijdens het openbaar onderzoek waren nochtans 708 bezwaarschriften binnengekomen over onder meer slagschaduw, waardevermindering en gezondheidsrisico’s. “Maar we hebben die toen allemaal weerlegd en staan ook vandaag nog volledig achter dit project. De hoogdringendheid om wat voor het klimaat te doen, is alleen maar toegenomen”, aldus de Ranstse Klimaatschepen Luc Redig (Groen).

Schildehof

Ook de bestendige deputatie zag geen graten in het project en verleende Ecopower de gevraagde vergunning. Dat was niet naar de zin van een aantal omwonenden, maar verrassend ook niet van het schepencollege van buurgemeente Schilde, dat in beroep ging. Schilde heeft met Dirk Bauwens nochtans net als Ranst, waar Johan De Ryck de sjerp draagt, een N-VA-burgemeester. Demir vindt de bezwaren niet zwaar genoeg wegen.

“Vanuit Schilde kwam de bekommernis dat ook het uitzicht belemmerd zou worden. De windturbines worden echter voorzien op een afstand van 450 meter van het woongebied in Schilde ofwel driemaal de tiphoogte van de windturbines. Gelet op deze afstand en de aanwezigheid van talrijke bomen werd geoordeeld dat de (visuele) hinder beperkt zal blijven”, verduidelijkt Demir.

“Tijdens de beroepsprocedures brachten alle andere instanties een gunstig advies uit”, aldus de minister. “De exploitatie voldoet aan de normen inzake geluids- en slagschaduwhinder. Er worden bovendien een aantal maatregelen genomen om de impact op de natuur te milderen. Een deel van de vijvers op het terrein van Water-Link worden ‘vogelvriendelijk’ ingericht met onder meer rietkragen. Alle windturbines worden voorzien van een ‘stilstandmodule’ ter bescherming van de vleermuizen.”

Stiltepark

Olivier Verhulst (Open Vld), schepen van Milieu en Wonen in Schilde.

Olivier Verhulst (Open Vld), schepen van Milieu en Wonen in Schilde.

In Schilde hangt de witte vlag nog niet uit. “We hebben onze raadsvrouw Ciska Servais de opdracht gegeven om de vergunning aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Olivier Verhulst (Open Vld), zelf advocaat en schepen voor Leefmilieu en Wonen. “We blijven erbij dat de windturbines nefast zullen zijn voor ons park Schildehof, waar ze echt vlakbij gebouwd worden. Onze inwoners genieten van de rust in het Schildehof, waarin we de komende jaren een miljoen euro investeren om het verder tot stiltegebied te laten evolueren. De komst van windmolens zal deze toekomstplannen dwarsbomen en houdt ook op andere facetten geen rekening met de natuurwaarde van ons park.”

“Aan de overzijde van het Albertkanaal is de ontwikkeling van nieuw industriegebied voorzien. Dat is een veel betere locatie om de windmolens te plaatsen”, vindt Verhulst. “We storen ons ook aan de houding van buurgemeente Ranst die pronkt met klimaatneutraliteit terwijl ze de lasten daarvan wel afwentelt op Schilde. Ook de provincie weerhoudt de site van Water-Link overigens niet in haar rapport Energielandschap Noordertuin, dat de lijnen uitzet om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.”

Park Schildehof

Park Schildehof © Jan Carsau

Start werken

Bij Ecopower blijven ze pal achter het project in Oelegem staan. “Het park in Schilde zal niet te lijden hebben onder de windturbines”, meent projectingenieur Tom Willems. “Je kan zulke windturbines natuurlijk niet verstoppen, maar vanuit het park zal je ze niet zien staan. Ook de overlast qua geluid en slagschaduw zal minimaal zijn. Er is geen bewoning in de onmiddellijke omgeving. Maar met 39 dB als maximale geluidsproductie, voldoen we zelfs aan de strengste Vlarem-norm.”

De Water-Link-drinkwaterproductie langs het Albertkanaal op grondgebied Oelegem (Ranst), vlakbij Schilde.

De Water-Link-drinkwaterproductie langs het Albertkanaal op grondgebied Oelegem (Ranst), vlakbij Schilde. © JAA

Een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen duurt gemiddeld anderhalf jaar. De nu door minister Demir toegekende vergunning is echter onmiddellijk uitvoerbaar. Bij Ecopower wachten ze de inhoud van het bezwaarschrift uit het gemeentehuis Schilde en mogelijke andere van buurtbewoners af. Op basis van de aangedragen argumenten zal de burgercoöperatie beslissen of ze al dan niet wacht op het arrest of toch binnenkort al met de voorbereidingen voor de bouw zal starten. Tom Willems van Ecopower schat dat het zo’n jaar zal duren om de winturbines operationeel te krijgen na de start van de werken op het terrein.