Schepen Annick De Ridder (N-VA) naast Raf Van der Veken van Natuurpunt (r). 

Schepen Annick De Ridder (N-VA) naast Raf Van der Veken van Natuurpunt (r). © Jan Van der Perre

Natuurgebied achter Blikfabriek (tijdelijk) opengesteld

De stad Antwerpen stelt samen met Natuurpunt tijdelijk een natuurgebied achter de Blikfabriek in Hoboken open. Er werd een wandelpad van een paar honderd meter in het midden van een stukje verstopte wildernis aangelegd. Het is een tijdelijk idee, want binnen een paar jaar wordt heel de site rond de Blikfabriek ontwikkeld.

Rebecca Van Remoortere

Het voormalige industriegebied aan de Lageweg in Hoboken waar nu onder meer de Blikfabriek zit, staat al langer op het programma van te ontwikkelen gebied. Er wordt momenteel gewerkt aan een RUP om van het gebied een plek te maken met ruimte voor KMO, wonen, een park en stedelijke voorzieningen. Er zou ook een nieuwe stelplaats van De Lijn komen.

Maar zover is het nog niet. “Dat RUP ligt er ten vroegste pas in de zomer van 2022 en dan moeten er nog vergunningen worden aangevraagd. De werken zullen nog veel later starten. Maar de buurt vraagt om meer groen in dit stadsgebied. Daarom stellen we nu een stukje verwilderd natuurgebied open voor de buurt, in afwachting van de verdere ontwikkeling”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Het stukje natuur ligt vlak achter de Blikfabriek. De mensen van Natuurpunt Hobokense Polder hebben er een wandelpad gecreeërd met plankenpaden. “Het is een bijzonder stukje natuur. Het ligt zo dicht bij stedelijk gebied, maar toch hebben we hier al bijzondere soorten planten en dieren gevonden zoals de grootoorvleermuis, de Lindepijlstaart en een koppeltje houtsnippen. Dat zijn vogels die normaal dieper in de natuur zitten”, zegt Raf Van der Veken van Natuurpunt.

De ontwikkeling van heel de site omvat dertig hectare, tien hectare daarvan moet groen blijven of worden. “Het is belangrijk dat deze plek niet volgebouwd wordt. Het rietveld hier doet dienst als waterbuffer voor het overstromingsgevoelig gebied. Daarop bouwen of dat verharden is geen goed idee met zicht op wateroverlast. Als Natuurpunt pleiten we voor het belang van kwaliteitsvol groen en niet van gewoon een grasveld hier. Maar tot het zover is, kunnen we nog zo veel mogelijk genieten van dit verwilderde stukje groen.”

“Het gebied de Lageweg is een enorme kans voor Hoboken om een nieuwe overstroombare parkstructuur van tien hectare te creëren. Die wordt nu al stapsgewijs mogelijk gemaakt. De overige twintig hectare is voorzien voor onder andere woningen, nieuwe straten, meer bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. Om dit te realiseren wordt er sinds 2015 intensief samengewerkt met de verschillende eigenaars, bewoners en het district Hoboken”, zegt schepen De Ridder.

Het natuurgebiedje kreeg de naam de Blikvelden. De Blikvelden zijn vanaf nu te bereiken via de ingang van de Blikfabriek, en dat volgens dezelfde openingsuren.

De mensen van Natuurpunt Hobokense Polder hebben er een wandelpad gecreeërd met plankenpaden. 

De mensen van Natuurpunt Hobokense Polder hebben er een wandelpad gecreeërd met plankenpaden. © Jan Van der Perre

 

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio