BULK Architecten ontwierpen statige, maar geen protserige appartementsgebouwen, met een fraaie binnentuin. In het gebouw aan de Paalstraat komt ook het nieuwe ruimere kantoor voor de bouwheren-notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts.  

BULK Architecten ontwierpen statige, maar geen protserige appartementsgebouwen, met een fraaie binnentuin. In het gebouw aan de Paalstraat komt ook het nieuwe ruimere kantoor voor de bouwheren-notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts.  © RR

Verloederd stuk Paalstraat ondergaat metamorfose: notarissen Van Tricht-Geeraerts en De Ideale Woning bouwen tegelijk nieuw kantoor en 37 flats

Schoten -

Het verloederde eerste deel van de Paalstraat verandert de komende jaren grondig van uitzicht. De geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts bouwen niet alleen een ruim nieuw kantoor voor zichzelf, maar ook zeventien luxeflats. Daar vlak naast zet De Ideale Woning twintig sociale huurappartementen.

Stefan Van Tricht volgde in 1999 Walter Coucke op als notaris. In 2018 ging hij een samenwerking aan met collega Walter Geeraerts uit Ekeren.

De sinds 2018 geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts op ‘hun’ bouwwerf vooraan in de Paalstraat.

De sinds 2018 geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts op ‘hun’ bouwwerf vooraan in de Paalstraat. © JAA

“Samen tellen we dertien medewerkers. Het is hier erg krap geworden”, aldus Van Tricht en Geeraerts. “Een nieuw ruim kantoor vinden elders in Schoten, bleek niet voor de hand te liggen. Het renoveren van onze huidige burelen zou dan weer technisch complex en duur geweest zijn. De verkoop van de nu eveneens voorziene zeventien appartementen moet deze operatie financieel haalbaar maken.”

De notarissen palmen met hun geplande twee nieuwe gebouwen een flink stuk in van de spie tussen Paalstraat en Kruispadstraat. Enkele leegstaande panden op de site werden afgebroken. De bouwput aan de zijde Kruispadstraat werd ook al uitgegraven en de bouw start binnenkort.

Twee gebouwen met binnentuin

“Er zijn twee, los van elkaar staande gebouwen voorzien met daartussen een ruime gemeenschappelijke en omsloten tuin”, vertellen de notarissen over het statige, maar niet protserige ontwerp van Hans Ooms van BULK Architecten uit Deurne.

De diepe bouwput voor de appartementen van de notarissen aan de zijde Kruispadstraat.

De diepe bouwput voor de appartementen van de notarissen aan de zijde Kruispadstraat. © JAA

“We beginnen met dat aan de zijde Kruispadstraat. Daar komen negen appartementen. Als dat klaar is – hopelijk eind 2022 – kunnen wij daar tijdelijk ons kantoor in onderbrengen. Tegelijk kunnen aan de Paalstraat de werken starten voor ons andere gebouw met acht appartementen. Daarin zullen ook wij notarissen in 2024 onze definitieve nieuwe stek krijgen. Iets om naar uit te kijken, voor onszelf en onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. Zeker ook omdat we voor die laatsten zeven van de vierentwintig voorziene ondergrondse parkeerplaatsen reserveren.”

De Ideale Woning

Deze leegstaande verloederde winkelpanden, links van het project van de notarissen, worden eerstdaags afgebroken. Hier komen sociale flats.

Deze leegstaande verloederde winkelpanden, links van het project van de notarissen, worden eerstdaags afgebroken. Hier komen sociale flats. © JAA

Wie de appartementen van de notarissen gaat verkopen en hoe de residenties zullen heten, is nog niet bekend. Notaris Walter Geeraerts spreekt wel van eerder luxueuze appartementen. Die zullen dan in contrast staan met de nieuwbouw van de buren. Want vlak naast de werf van de notarissen, start ook De Ideale Woning nog deze maand met de afbraak van twee andere onderkomen en leegstaande handelspanden.

Atelier MA+P uit Brussel tekende de twee nieuwe gebouwen voor De Ideale Woning aan de Paalstraat enerzijds, en Kruispadstraat anderzijds.

Atelier MA+P uit Brussel tekende de twee nieuwe gebouwen voor De Ideale Woning aan de Paalstraat enerzijds, en Kruispadstraat anderzijds. © RR

In overleg met de gemeente zal de huisvestingsmaatschappij uit Berchem hier een nieuwe project van sociale woningbouw realiseren. Het gaat om twintig sociale huurappartementen verdeeld over twee woonblokken. Tussen beide volumes, één met inkom aan de Paalstraat en één aan de Kruispadstraat, is ruimte voor een groen binnenplein met petanquebaan, fruitbomen, groenheuvels enzovoort. Binnen ruim twee jaar zullen de eerste huurders er terecht kunnen. De Ideale Woning investeert 3,3 miljoen euro in de nieuwe huurflats.

Omleiding

De drukke bouwactiviteiten vooraan in de Paalstraat nopen de gemeente om de ingang tot de winkelstraat deels af te sluiten. Alleen plaatselijk verkeer mag er sinds kort nog door. Wie niet in de Paalstraat zelf moet zijn en ook het openbaar vervoer moeten een ommetje maken via de Kruispadstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei. Dat komt onder meer omdat de Kruispadstraat te smal is om de aannemers een deel van de openbare weg te laten inpalmen. Alle werkzaamheden en de aanvoer van materialen dienen daarom te gebeuren vanuit de Paalstraat. De gemeente acht die situatie te gevaarlijk om tegelijk nog veel verkeer te laten passeren.

“We zullen de situatie om de zes maanden evalueren en de maatregelen bijsturen indien aangewezen. Van zodra mogelijk, zullen we ze opheffen”, belooft waarnemend burgemeester Iefke Hendrickx (N-VA). (jaa )

Zo zal het nieuwe notariskantoor met bovengelegen flats eruitzien.

Zo zal het nieuwe notariskantoor met bovengelegen flats eruitzien. © RR

Omwille van de drukke bouwactiviteiten die weldra zullen plaatsvinden vooraan in de Paalstraat, heeft de gemeente de winkelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omwille van de drukke bouwactiviteiten die weldra zullen plaatsvinden vooraan in de Paalstraat, heeft de gemeente de winkelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. © JAA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio