N-VA-fractievoorzitter Walter Verbraeken. 

N-VA-fractievoorzitter Walter Verbraeken. ©  Bert De Deken

Ongenoegen over verwildering oude begraafplaats: “Er duiken regelmatig menselijke resten op”

Meerhout -

Op sociale media uiten tal van Meerhoutenaars hun ongenoegen over de verwildering van de oude begraafplaats in Meerhout-Centrum. Ook oppositiepartij N-VA kaart deze problematiek nu aan.

Annelies Frederickx

“Onze verontwaardiging is groot, want het is een schande hoe de oude begraafplaats aan de Sint Trudokerk erbij ligt”, zegt N-VA-fractievoorzitter Walter Verbraeken. “Enerzijds teert het onkruid er welig en is de begraafplaats een wildernis geworden: een doorn in het oog van vele Meerhoutenaars. Anderzijds is er het verontrustend nieuws dat er regelmatig menselijke resten gevonden worden tussen de graven. De botten liggen gewoon aan de oppervlakte. Tijdens een geheime zitting op 28 september 2020 kaartte ik deze problematiek al aan, maar de toestand is onveranderd. Er zijn nog steeds her en der menselijke resten aanwezig en bovendien is er geen knekelput of ossuarium voorzien op de begraafplaats. Men is bij wet verplicht om de eerbied van de doden te respecteren, maar dat respect is hier ver zoek. Daarom vragen wij onmiddellijke actie, het opstellen van een verplicht draaiboek voor het ruimen van graven en het onderhoud van het kerkhof uit te voeren zoals verwacht wordt.”

 

“Het klopt dat de begraafplaats tot een wildernis herschapen was”, reageert bevoegd schepen Fons Hannes (Vooruit). “We hadden het onderhoudswerk van enkele percelen uitbesteed aan De Vlaspit uit Scherpenheuvel, maar dit maatwerkbedrijf heeft ons in de steek gelaten en de procedure is lopende om hen in gebreke te stellen. Hierdoor hebben de onderhoudswerken op de betrokken percelen vertraging opgelopen. Maar ondertussen wordt er wel opnieuw gewerkt. Anderzijds zijn er de vondsten van menselijke resten op de begraafplaats. Ook dit probleem is gekend, want we werden er een jaar geleden voor het eerst attent op gemaakt dat er botfragmenten gevonden waren. Sindsdien controleert de coördinator geregeld de begraafplaats en worden botfragmenten verwijderd en bewaard in de gemeentelijke werkhal. Wanneer de oude begraafplaats, zoals dat in het meerjarenplan voorzien is, tot park zal omgevormd worden, zal er een knekelput aangelegd worden waar de gevonden botfragmenten een laatste rustplaats krijgen.”

 

MEER OVER Blikvangers Kempen

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio