© ATV

Stad beschermt haar Mariabeelden: “Onze Lieve Vrouw waakt over Antwerpen en wij over haar”

Antwerpen -

De stad Antwerpen en de vzw Voor Kruis en Beeld nemen beschermende maatregelen voor negentien Mariabeelden binnen de Leien. Aanleiding zijn een aantal aanrijdingen waarbij beelden schade opliepen. “Door paaltjes of straatmeubilair te plaatsen, voorkomen we dat in de toekomst”, zegt schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA).

Jan Stassijns

Zondag, op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, vieren we in Antwerpen de enige, echte ‘Moederkesdag’. Met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal als belangrijkste monument, waakt Maria als patrones van de stad over al haar inwoners. En het zijn diezelfde inwoners die door de eeuwen heen, bij wijze van verering, Mariabeelden op gevels lieten plaatsen. De beelden zijn een kenmerkend onderdeel in het Antwerpse straatbeeld.

Binnen de Leien gaat het om 175 beelden, sommigen beschermd, maar allemaal met een grote cultuurhistorische waarde. De vzw Voor Kruis en Beeld neemt al sinds 1934 de verantwoordelijkheid op zich om dat rijke patrimonium (binnen de Leien) in stand te houden. Daarvoor houden ze contact met de eigenaars van de panden waar een Mariabeeld op de gevel prijkt, begeleiden ze hen in restauratieprojecten en doen ze jaarlijks twee inspectierondes.

Schade door aanrijdingen

Ditmaal slaan de vzw en de stad Antwerpen de handen in elkaar om de Mariabeelden te beschermen tegen mogelijk aanrijdingen door vrachtwagens. Onlangs nog werd een beeld op de hoek van de Korte Noordstraat en de Predikerinnenstraat beschadigd. En ook een lantaarn op de hoek van de Keizerstraat met de Prinsesstraat, die deel uitmaakt van een beeldengroep, werd geraakt door een afslaande vrachtwagen.

“In beide gevallen heeft de vzw ervoor gezorgd dat de beelden hersteld en teruggeplaatst konden worden”, zegt Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit (N-VA). “Maar nu gaan we preventief te werk. Locatie per locatie kijken we wat mogelijk is. Vaak zijn dat paaltjes die onder de beelden worden geplaatst, zodat vrachtwagens niet zo dicht tegen de gevel kunnen rijden. Op andere plekken kunnen dat ook zitbanken of ander straatmeubilair zijn.”

Aan het Vleeshuis is onder het Mariabeeld een paaltje geplaatst om te vermijden dat vrachtwagen te kort indraaien en zo het beeld beschadigen. ©   Dirk Kerstens

Samen met Voor Kruis en Beeld vzw is een lijst van negentien beelden(groepen) opgesteld die een risico lopen om aangereden te worden. Onder meer op de Melkmarkt waar Kennis samen met Paula Sörnsen van de vzw een paaltje plaatste. “We zijn echt fier op onze beelden”, zegt Paula. “En die fierheid willen we overbrengen op alle mensen die een Mariabeeld aan hun gevel hebben. We zijn hier echt uniek in de wereld. Dit erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad. De Antwerpenaar heeft altijd zijn toevlucht gezocht bij Onze Lieve Vrouw, dé moederfiguur.”

Paula Sörnsen van vzw Voor Kruis en Beeld op de Rosier 26, waar twee paaltjes zijn geplaatst ter bescherming van het Mariabeeld. ©   Dirk Kerstens

Voor Kruis en Beeld vzw organiseert ook stadswandelingen over de geschiedenis van de Mariabeelden in Antwerpen. Meer info vind je op hun website.

www.verbeelding.be

Deze beelden, waarbij aanrijdingsgevaar is vastgesteld, krijgen extra bescherming:

** Keizerstraat / Prinsesstraat

** Frans Halsplein / Korte Sint-Annastraat

** Ossenmarkt / Lange Sint-Annastraat

** Paradijsstraat / Pieter van Hobokenstraat

** Pieter van Hobokenstraat / Prinsesstraat

** Rosier 26

** Braderijstraat 12-16

** Grote Markt / Torfbrug

** Oude Beurs / Schoenmakersstraat

** Jezuïetenrui / St-Pieter-en-Paulusstraat

** Repenstraat / Vleeshouwersstraat

** Korte Nieuwstraat 42

** Eiermarkt / Sudermanstraat

** Melkmarkt 28

** Huikstraat / Keistraat

** Klapdorp 93

** Lange Brilstraat / Venusstraat

** Korte Noordstraat / Predikerinnenstraat

** Lange Koepoortstraat / Zwartzustersstraat

www.verbeelding.be
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners