De gemeente wil winkelen in de nu wat chaotische site Schilmart met groothandelszaken ordenen met nieuwe stedenbouwkundige regels. 

De gemeente wil winkelen in de nu wat chaotische site Schilmart met groothandelszaken ordenen met nieuwe stedenbouwkundige regels. © RR

Gemeente schept orde in zone Schilmart: gemeenschappelijke parking voor retailers en groepswonen

Schilde/Zoersel -

De gemeenteraad legde het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Turnhoutsebaan Oost’ voorlopig vast. Nu volgt met het oog op een definitieve vastlegging een openbaar onderzoek dat loopt van 16 augustus tot en met 14 oktober over deze zone die ook bekend staat als Schilmart met nogal wat groothandelszaken.

Dit RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften op te stellen voor het gebied langs de Turnhoutsebaan tussen de antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel. Het gebied bestaat uit verschillende zones. In een eerste zone zijn verschillende grote retailers actief.

“In de huidige versie van het RUP worden deze grote handelszaken gebundeld rondom een gemeenschappelijke parking met centrale in- en uitrit. Er wordt een aangename en kwalitatieve shoppingzone gecreëerd. De bestaande recreatiezone blijft behouden”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Marian Van Alphen (Open Vld).

“Door deze herstructurering wordt slimmer gebruik gemaakt van de beschikbare oppervlakte waardoor ruimte vrijkomt voor lokale kmo’s en de herbestemming van zonevreemde bedrijven.”

Het nieuw ingekleurde bestemmingsplan voor de zone tussen de antitankgracht (links) en de gemeentegrens met Zoersel

Het nieuw ingekleurde bestemmingsplan voor de zone tussen de antitankgracht (links) en de gemeentegrens met Zoersel © RR

In de woonzones langs de Turnhoutsebaan wordt gewerkt aan een aantrekkelijke ‘inkompoort’ voor Schilde. Er wordt volgens het schepencollege maximaal ingezet op wonen. Ook het woonparkgebied aan de overzijde van de geherstructureerde handels-/KMO zone blijft enkel bestemd voor wonen maar met een zelfs nog meer flexibele invulling. Zo worden daar ook groepswonen, zorg- of kangoeroewonen en cohousingprojecten mogelijk.

Opmerkingen en bezwaren moeten tegen 14 oktober aan de gecoro bezorgd worden. Die adviesraad bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad. Gelijklopend aan het openbaar onderzoek loopt een infomarkt die je kunt bezoeken aan het gemeentehuis. Op dinsdag 14 september wordt om 20 uur een digitaal infomoment georganiseerd. ( jaa)

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio