Vlaams minister Zuhal Demir besloot eerder om geen omgevingsvergunning te leveren aan de windturbines. 

Vlaams minister Zuhal Demir besloot eerder om geen omgevingsvergunning te leveren aan de windturbines. © ggm

Gemeente Mol naar Raad van State tegen kapvergunning windturbineproject SCK

Mol -

Het gemeentebestuur van Mol stapt naar de Raad van State om de kapvergunning voor het windturbineproject in het bosgebied van het SCK te laten schorsen en nietig te verklaren. De Vlaamse regering geeft geen omgevingsvergunning voor het project, maar ANB gaf wel al een kapvergunning.

Ecopower en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) dienden in april een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van zes windturbines in het bosgebied van het SCK. Na het openbaar onderzoek gaf de gemeente Mol negatief advies. Enkele weken geleden besliste Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) om geen omgevingsvergunning te verlenen aan het windturbineproject.

Maar het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB) leverde wel een kapvergunning af. “Het gaat om een beperkte kapmachtiging voor de werkzaamheden om de windturbines te kunnen plaatsen”, zegt Jelle De Wilde van ANB. “We hebben die verleend omdat de kapwerken enkel betrekking hadden op de zes turbines en hun draaicirkel. Uiteraard is er voor de realisatie van het project ook een omgevingsvergunning nodig, die uiteindelijk niet is verleend door de Vlaamse regering.”

Het gemeentebestuur wil de kapvergunning via juridische weg laten schorsen en nietig verklaren. “We hebben daar een uitgebreid en grondig gemotiveerd verzoekschrift voor ingediend bij de Raad van State”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening André Verbeke (N-VA).

“De kapvergunning heeft toch geen zin als de Vlaamse regering zelf de omgevingsvergunning voor de windturbines heeft geweigerd. Als gemeentebestuur willen we het windturbineproject stoppen, omdat de bouw van zes windturbines van tweehonderd meter hoogte onherroepelijk schade toebrengen aan het uniek stil groengebied. De negatieve impact op de natuurwaarde en de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied is veel te groot. Eind juli weigerde ook de Vlaamse regering de omgevingsvergunning omdat het project niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.”

Tijdens het openbaar onderzoek was er al een petitie voor het behoud van het bos.

Tijdens het openbaar onderzoek was er al een petitie voor het behoud van het bos. © rr

Ondertussen bekijkt het gemeentebestuur hoe het uitgestrekte bosgebied bij het SCK in de toekomst kan worden gevrijwaard. “Op dit moment staat deze zone op het gewestplan nog aangeduid als een gebied voor de vestiging van kerninstallaties”, zegt schepen Verbeke. “Daarom onderzoeken we welke stappen we kunnen ondernemen om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw een gelijkaardig project wordt opgestart. Op dit moment hebben we nog geen zicht of het al dan niet om een bestemmingswijziging gaat, maar in ieder geval hebben we hiervoor hulp van de hogere overheden nodig. We zijn zeker geen tegenstanders van windenergie, maar dit gebied is daar absoluut niet geschikt voor. Dit bosgebied verdient absolute bescherming voor toekomstige generaties.”

Ecopower beraadt zich intussen over de beroepsmogelijkheden in verband met de geweigerde omgevingsvergunning.

 (Tommy Maes)

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio