Begraafplaats Sint-Fredegandus wordt park met stilteplekken

Deurne -

De Deurnse begraafplaats Sint-Fredegandus wordt in 2024 omgevormd tot een park met stilteplekken. Alleen de historisch waardevolle grafmonumenten worden behouden. Het aangestelde ontwerpbureau moet ook een verbinding maken met het ringpark Het Schijn dat na de overkapping van de ring wordt gerealiseerd. “Zo wordt Sint-Fredegandus een prachtige toegangspoort voor wie vanuit de stad komt”, meent districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA)

Jan Stassijns

Het begraafpark Sint-Fredegandus op de Lakborslei in Deurne is ruim honderd jaar ouder dan het Schoonselhof, waar sinds 1921 de vooraanstaande Antwerpenaren ten grave worden gedragen.

Tot dan was het in Deurne dat de Antwerpse en Deurnse prominenten hun laatste rustplaats vonden, niet zelden onder een prachtig grafmonument. Zo ligt Jan De Laet (1815-1891), Vlaams dichter en schrijver en belangrijke figuur uit de Vlaamse beweging, er begraven. De Laet was de eerste Belgische die zijn eed als volksvertegenwoordiger in het Nederlands aflegde.

Het grafmonument van Jan De Laet, dat in 2017 volledig werd gerestaureerd.

Het grafmonument van Jan De Laet, dat in 2017 volledig werd gerestaureerd.©  Joris Herregods

Ook Albert de Maquiney ligt op Sint-Fredegandus begraven. Hij was de oprichter van APC, het latere Esso. Nog enkele prominente namen: Maria Baers (1883-1959), stichter en eerste voorzitter van de vrouwengilde KAV (het huidige Femma) en Florent Pauwels (1830-1913), oud-burgemeester van Deurne.

Het begraafpark telt alles bij elkaar zo’n vijfhonderd historisch waardevolle graftekens, waarvan een groot deel ook beschermd is als monument. “Elke straatnaam in Deurne ligt op dit kerkhof begraven”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Sint-Fredegandus is enorm belangrijk voor het Deurnse erfgoed. Noem het ons eigen Père-Lachaise (de grootste begraafplaats van Parijs met zo’n 69.000 grafzerken, red.)

Park en belevingsplaats

Het district heeft nu een ontwerper aangesteld om van het begraafpark in 2024 een meer toegankelijk park en een echte belevingsplaats te maken. “Alle beschermde en waardevolle graven, zoals die van de oud-strijders, blijven sowieso behouden”, zegt Sekeris. “Over elk graf, zo’n 2.500 in totaal, wordt zorgvuldig nagedacht. De graven die niet meer worden bezocht en als niet echt waardevol worden omschreven, worden verwijderd. Ik schat dat zo’n 80% van de grafzerken zullen verdwijnen. Zo creëren we ruimte om van Sint-Fredegandus een landschapspark te maken. We voorzien ook stilteplekken voor alle levensbeschouwingen.”

Restauratie dringt zich op

 
 
 
 

Sekeris hoopt dat er op stadsniveau ook snel werk gemaakt wordt van een beheersplan voor het begraafpark. “Met het district maken we jaarlijks 50.000 euro vrij voor de restauratie, maar dat is een druppel op een hete plaat”, zegt hij. “Wanneer de gemeenteraad het beheersplan goedkeurt, kunnen we een beroep doen op Vlaamse subsidies. Daarmee kunnen we ons budget optrekken tot 200.000 euro. Dat zou al een wezenlijk verschil maken.”

Met de hertekening van Sint-Fredegandus worden ook de toegangswegen onder de loep genomen. “Na de heraanleg van de Lakborslei en de Frank Craeybeckxlaan, die voor deze legislatuur gepland staan, kunnen we zo Deurne en Borgerhout met elkaar verbinden over de overkapte Antwerpse Ring”, zegt Sekeris. “Op die manier realiseren we een prachtige toegangspoort voor wie vanuit de stad naar Deurne komt. En de Deurnenaar krijgt er een pareltje bij.”

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio