Stad Antwerpen onderzocht een aantal locaties waarnaar onder meer club Vaag in de toekomst zou kunnen verhuizen. 

Stad Antwerpen onderzocht een aantal locaties waarnaar onder meer club Vaag in de toekomst zou kunnen verhuizen. © rr

Toekomstige Antwerpse dancings mogelijk in ondergrondse parking of in Antwerp Tower

Antwerpen -

De ondergrondse parking aan het Kievitplein, de -1 van het Century Center of de buurt aan de Posthofbrug in Berchem. Het zijn maar enkele suggesties uit het onderzoek dat het stadsbestuur liet uitvoeren naar plekken waar grootschalige dansclubs zich zouden kunnen vestigen in Antwerpen. De stad Antwerpen biedt ook meer rechtszekerheid aan dancinguitbaters.

Sacha Van Wiele

LEES OOK: Club Vaag na sluiting: “Spijtig dat we de stad pas horen als er een probleem is”

Het onderzoek naar geschikte locaties voor een bruisend nachtleven met dancings kwam er na een conflict tussen de stad Antwerpen en de nachtclubs in De Shop aan de Rijnkaai op het Antwerpse Eilandje. Deze evenementenhal biedt onderdak aan clubs Vaag, Roxy en Lima. Door de ontwikkeling van het Eilandje tot woonwijk kreeg De Shop in 2019 geen verlenging van de milieuvergunning. De provincie Antwerpen draaide later die beslissing om.

De stad Antwerpen werkte een overeenkomst uit met de nachtclubuitbaters. Ze kregen vier jaar de tijd om een andere locatie te vinden. De stad engageerde zich om mee op zoek te gaan naar een plek waar een bruisend nachtleven nog wel mogelijk was.

Dat onderzoek is nu afgerond. Er werd gezocht naar een structurele oplossing die de doelstelling om van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken voor gezinnen kan verzoenen met een bruisend nachtleven. In deze zoektocht naar geschikte plekken voor nachtleven en dancings werd een reeks criteria vastgelegd. Zo moest het op Antwerps grondgebied zijn, is de locatie al verhard of bebouwd en is onder meer haven-, park- en groengebied uitgesloten.

Voor de locaties die daaraan voldoen, werd onder meer gekeken naar de ligging ten opzichte van bewoning, mogelijke geluidsoverlast, parkeerdruk, bevolkingsdichtheid en de beleving van de veiligheid op die locatie. De locatie voor nachtleven moet op vijf minuten wandelafstand liggen van een halte van het openbaar vervoer en op vijftien minuten fietsen van het stadscentrum of horecakern.

Uiteindelijk bleef een lijst van tien potentiële locaties over waar nachtleven en dus dancings toegelaten zouden zijn. Dat gaat van de buurt aan het Straatsburgdok en het cinemacomplex Kinepolis tot het station van Berchem, de ondergrondse parking aan het Kievitplein en de Antwerp Tower aan De Keyserlei (zie kaart, red.).

 

 ©  rr

Een aantal plekken ligt op bedrijventerreinen. Het Antwerpse stadsbestuur wil die toch vooral behouden voor KMO’s en productieactiviteiten, maar een dancing zou beperkt toegelaten kunnen worden.

De lijst van locaties voor nachtclubs is een suggestie, want het stadsbestuur stelt duidelijk niet gebonden te zijn aan deze lijst. Zo zijn andere locaties die nu niet op de lijst staan, maar wel voldoen aan de criteria altijd mogelijk. Voorgestelde locaties vanop de lijst kunnen ook weer worden geschrapt als er een wijziging komt in de criteria.

Rechtszekerheid

Het Antwerpse stadsbestuur wil de uitbaters van dancings ook meer rechtszekerheid en continuïteit bieden. Daarom werkt het mee aan het principe van ‘Agent of Change’. Dat is een redelijk verregaand standpunt dat het herhaling van wat met De Shop is gebeurd in de toekomst moet beletten.

Dit principe stelt dat wie als projectontwikkelaar woningen wil realiseren in een gebied waar nachtleven aanwezig is de toekomstige bewoners en investeerders hierover voldoende moet informeren. De projectontwikkelaar moet zelf ook voldoende maatregelen nemen om de mogelijke hinder voor de toekomstige bewoners te beperken. Dit moet klachten over nachtclubs in de toekomst beletten.

Horecaondernemer Wim Van der Borght: “Eindelijk erkenning voor het nachtleven”


Horecaondernemer Wim Van der Borght, eigenaar van clubs Vaag, Roxy en Lima, is positief over het onderzoek en het standpunt van het Antwerpse stadsbestuur. “Eindelijk wordt entertainment en nachtleven erkend als een wezenlijk onderdeel van de samenleving”, zegt Van der Borght, die zich wel nog voorzichtig uitlaat over de locaties die nu naar voor worden geschoven in het onderzoek.

 

“Ik kan zeker leven met de criteria die werden gehanteerd”, zegt de ondernemer. “Alleen zijn de locaties nog te weinig concreet. Er is toch nog meer onderzoek nodig.”

Dat de stad Antwerpen dit onderzoek deed en het nachtleven met dit collegebesluit erkent, is volgens Van der Borght eigenlijk het meest positieve punt.

“Het stadsbestuur erkent niet alleen dat het nachtleven een wezenlijk onderdeel is van de samenleving, maar dat het ook overlast teweeg kan brengen en dat rond dat laatste preventief aan de slag moet worden gegaan. Het is ook de eerste maal dat er zones worden vastgelegd voor het nachtleven, waardoor het dus een permanente plek krijgt in de stad. De lokale overheid beschouwt ons als een volwaardige partner en dat is goed. Als ondernemers vragen we rechtszekerheid en die lijken we nu te krijgen.”  

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio