Het Berkenhof moet nog altijd een cohousingproject worden. © Filip Spoelders

Cohousingproject op site Berkenhof wordt mogelijk uitgebreid

Edegem -

Het cohousingproject Berkenhof aan de Kontichstraat zal waarschijnlijk groter worden dan aanvankelijk gepland. Momenteel wordt werk gemaakt van een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan om dat mogelijk te maken.

Filip Spoelders

Het Berkenhof staat sinds 2017 aangeduid als een site voor cohousing. Met Bercohof werd ook een groep van toekomstige bewoners aangeduid die het domein mag ontwikkelen.

Na de bekendmaking van de plannen van Bercohof begin 2018 bleef het echter vrij stil in dit dossier. Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA), schepen van Wonen, geeft aan dat er achter de schermen wel degelijk hard wordt gewerkt aan de realisatie.

“We staan met het schepencollege nog altijd achter de plannen van cohousing. Maar de betrokken partner gaf te kennen dat de site van het Berkenhof eigenlijk te klein is om dergelijke cohousingplannen te ontwikkelen. Ondertussen is onze gemeentelijke dienst Uitvoering in de achterliggende Heldenstraat verhuisd. Daar hebben we dus bijkomende mogelijkheden en ruimte voor de cohousingplannen. Maar om deze uitbreiding te realiseren, moeten we het ruimtelijk uitvoeringsplan aanpassen. En dat vraagt tijd.”

Toontjeshuis

Met de uitbreiding van het domein kunnen bijkomende functies worden gecreëerd. “We denken er aan om er een project ‘betaalbaar wonen’ aan te koppelen. Het verhaal van de Toontjeshuis ben ik zeer genegen. Dat initiatief bouwt duurzame woningen voor volwassenen met een beperking. Wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan klaar is, zullen we met de groep Bercohof verder overleggen wat de beste invulling van de site zou kunnen inhouden”, besluit de schepen.

Het Berkenhof is een voormalig landhuis dat in het verleden dienst deed als belastingkantoor en waar ook enkele gemeentelijke diensten onderdak vonden.

Het voorstel van Bercohof over hoe het Berkenhof er in de toekomst kan uitzien. © RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Wonen in de Antwerpse rand