Schepen Raf De Schepper 

Schepen Raf De Schepper © jw

Steun voor initiatieven die CO2-uitstoot afremmen

Rumst -

Met een jaarlijks ‘burgerbudget’ wil het gemeentebestuur projecten van inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen financieel en logistiek steunen die de CO2-uitstoot en de klimaatverandering helpen af te remmen.

 

Schepen Raf De Schepper (CD&V) wil de gemeente weerbaarder maken voor de klimaatveranderingen en tot een forse reductie van de CO2-uitstoot komen. “De klimaatverandering is een feit, dat werd ons de afgelopen weken nogmaals bijzonder pijnlijk duidelijk gemaakt. Maatregelen op elk niveau zijn dan ook noodzakelijk.”

“Naast sensibiliseren, zelf het goede voorbeeld geven en het uitrollen van vele acties, is onze slogan ‘Iedereen mee!’ ook hier van toepassing.”

Met een nieuw subsidiereglement ‘lokale duurzaamheidsprojecten’ wil hij de klimaatambities voeden. Inspanningen van inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen die leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de klimaatrobuustheid van het landschap gaat het gemeentebestuur dan ook financieel en logistiek ondersteunen.

“We voorzien in een jaarlijks budget van €20.000 voor de realisatie en ondersteuning van klimaat- en milieuprojecten, op voorwaarde dat ze vernieuwend zijn, gerealiseerd worden op het grondgebied Rumst en een maatschappelijke meerwaarde hebben”, aldus De Schepper.

Een jury van experten zal de voor 15 oktober ingediende projecten beoordelen en de gemeenteraad adviseren om steun te verlenen. Dit gaat tot 75% van de kosten van het project met een maximum van €10.000.  (jw)

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio