Zorghostel Het Trappenhuis.  

Zorghostel Het Trappenhuis.  ©  Nattida-Jayne Kanyachalao

Zorghostel kan verslaafden met woonplek uit negatieve spiraal halen: “Ze moeten zich laten begeleiden”

Antwerpen -

Wat als verslaving én dakloos zijn samen gaan? De vreselijke combinatie kan leiden tot enorme overlast, zoals zichtbaar aan het Sint-Jansplein. Stad en hulpverlening vechten tegen het fenomeen met onder andere zorghostel Trappenhuis, waar het verboden is om in de gemeenschappelijke ruimtes drugs te gebruiken. En waar de bewoners ook open moeten staan voor hulp. “Alleen dàn kan het leven een nieuwe wending nemen”, zegt schepen Tom Meeuws (Vooruit).

Jan Stassijns

De drugsoverlast op en rond het Sint-Jansplein is de laatste maanden fel toegenomen, ervaren buurtbewoners en hulpverleningsorganisaties. Dat het plein een verzamelplaats is voor drugs- en alcoholverslaafden is geen nieuw fenomeen. Voor de meest problematische groep werd in 2017 zorghostel Het Trappenhuis opgericht, onder impuls van voormalig schepen van Sociale Zaken, Fons Duchateau (N-VA). Voor wie al wat zelfredzamer was, werden verschillende mogelijkheden tot begeleid zelfstandig wonen uitgewerkt.

Maar er geldt telkens een belangrijke voorwaarde: Ze kunnen enkel een appartementje huren als ze zich intensief laten begeleiden. Dat past binnen de ketenaanpak Kadans, een samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen, hulpverleningsorganisaties (zoals CAW, Free Clinic en De Sleutel), politie en justitie.

LEES OOK: Woonprojecten Kadans helpen verslaafde daklozen aan menswaardige toekomst: “Dit zijn mensen naar wie niemand nog omkeek”

En huisvesting speelt daarin een cruciale rol. “Want een stabiele huisvestingssituatie is noodzakelijk om te kunnen werken aan herstel op andere levensdomeinen”, zegt huidig schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws. “En dat aanbod gaat van begeleiding op maat op de private woonmarkt, begeleid wonen in Kadans-woningen tot zorghostel Het Trappenhuis.”

Het Trappenhuis biedt hulp aan 22 dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder verslaving. Het gebruik van drugs is in de gemeenschappelijke ruimtes verboden. Cliënten die in hun privéruimte gebruiken worden intensief begeleid door Free Clinic bij onder andere de overstap naar vervangingsmedicatie.

“En die aanpak werpt zijn vruchten af”, zegt Meeuws. “In 2019 is het positief geëvalueerd en werd het project ook verlengd. Het dak boven hun hoofd geeft hen de stabiliteit die ze nodig hebben om aan hun problemen te werken. Het leeuwendeel van het cliënteel ging erop vooruit op levensdomeinen zoals financiën, lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal netwerk, dagbesteding, woonvaardigheden,...”

“En ook het aantal lopende zaken bij justitie en de contacten met de politie van deze mensen zijn sterk gedaald. Het Zorghostel biedt dus ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.” Toch neemt de overlast in de buurt de laatste maanden opnieuw toe en wordt opnieuw het idee van gebruikersruimtes opgeworpen. Een plek waar drugsverslaafden kunnen gebruiken in een gecontroleerde omgeving, in de aanwezigheid van hulpverleners.

LEES OOK: Antwerpse coalitiepartners Vooruit en Open Vld voorstander van gebruikersruimte voor drugsverslaafden

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio