Linkeroever aan de Schelde 

Linkeroever aan de Schelde © Victoriano Moreno

Groenplan op komst voor district Antwerpen: “Voor elke wijk een eigen strategie”

Antwerpen -

Na Deurne komt er ook voor het district Antwerpen een districtsgroenplan. In zo’n groenplan worden per wijk vergroeningsstrategieën uitgetekend. Het moet een langetermijnvisie worden die als leidraad kan worden gebruikt bij onder meer de heraanleg van straten en pleinen.

Elien Van Wynsberghe

Het stadsbrede Groenplan werd in 2017 al goedgekeurd. Dat plan heeft als doel de groenzones van de stad te verbinden en zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken. Sinds de opmaak van het stedelijke Groenplan is het de ambitie van de stad om ook groenplannen op maat voor de districten uit te werken, in overleg met de betrokken districtsbesturen.

“Met een plan op maat van ieder district willen we alle Antwerpenaren een nog mooiere en leefbare stad bieden. Meer groen nodigt uit om in de stad te wonen en om in de stad te blijven”, zegt schepen van Groen Els van Doesburg (N-VA).”

Het Groenplan voor Deurne werd dit voorjaar gefinaliseerd. Nu is het de beurt aan district Antwerpen. Daarvoor keurde het college de procesnota goed. Dat plan moet in 2023 klaar zijn.

“Algeheel genomen is het percentage groen in ons district vandaag niet slecht”, licht districtsschepen van groenvoorziening Tom Van den Borne (Groen) toe. 31,6% van de totale districtsoppervlakte van ruim 3850 hectare bestaat namelijk uit groen.

“Alleen is dat groen zeer ongelijk verdeeld over de verschillende wijken. Want ook de postcode 2020 met onder meer het Nachtegalenpark, het Middelheim en park Den Brandt en Linkeroever met het Sint-Annabos, Blokkersdijk, de Middenvijver, het Galgenweel, de Scheldeboorden,… behoren tot ons district. Kijk je naar 2060, 2000 of 2018 dan is dat beeld helemaal anders. Dat zijn zeer dichtbevolkte gebieden. Bij de ontwikkeling van dit Groenplan zullen we dus samen met de stad wijk per wijk gaan bekijken hoe we met dat groen omgaan en hoe we dat verder kunnen ontwikkelen. Voor elke wijk zal er dus een aparte strategie worden opgesteld.”

Galgenweel

Galgenweel © Elien Van Wynsberghe

Participatietraject

Die strategieën kunnen heel uiteenlopend zijn, legt Van den Borne uit. “Je kan in bepaalde wijken gaan kiezen om laanstructuren te creëren of om bepaalde straten sterk te vergroenen en zo groene linten te realiseren.”

Of er al concrete voorbeelden zijn van projecten die in het plan zullen worden opgenomen? “De heraanleg van de Paardenmarkt zit er aan te komen. Daar is veel ruimte voor groen. En bij de ontwikkeling van de Stuivenbergsite zullen de straten rondom mee worden opgenomen in de ontwikkeling om meer groen tot tegen de gevels te krijgen. In sommige wijken zal het gaan om een optelsom van veel kleine ingrepen. Zoals bijvoorbeeld in Antwerpen-Noord. Maar al die ingrepen samen kunnen wel veel kwaliteit voor de bewoners brengen.”

Het plan zal vanaf nu worden opgesteld. “Het moet een langetermijnvisie worden die als handleiding kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de heraanleg van straten in de toekomst. Het zal ook een interessant document worden bij het opstellen van de meerjarenplanning van de komende legislaturen.”

Belangrijk: er zal ook een participatietraject worden opgestart zodat bewoners inspraak hebben bij het opstellen van het Groenplan. “Op twee momenten zullen we een algemene bevraging naar de bewoners toe organiseren”, zegt Van den Borne nog.

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio