Hicham El Mzairh (Vooruit). 

Hicham El Mzairh (Vooruit). © Geertje De Waegeneer

Antwerpse coalitiepartners Vooruit en Open Vld voorstander van gebruikersruimte voor drugsverslaafden

Antwerpen -

De Antwerpse coalitiepartners Vooruit en Open Vld zijn voorstander van een gebruikersruimte voor drugsverslaafden. Ze zijn echter voorzichtig over wanneer en onder welke voorwaarden die er moet komen. “Een gebruikersruimte zou een aanvulling kunnen zijn op het beleid dat nu wordt gevoerd rond drugbestrijding”, zegt Carim Bouzian, Antwerps co-voorzitter Open Vld.

Sacha Van Wiele

Met de drugsoverlast op het Sint-Jansplein en omgeving wordt door onder meer Free Clinic opnieuw het voorstel gedaan van een gebruikersruimte voor drugsverslaafden. Dit is een plek waar drugsverslaafden in een gecontroleerde omgeving drugs kunnen gebruiken. Daar zijn dan ook hulpverleners aanwezig die contact leggen met deze verslaafden en hun kunnen begeleiden als ze willen afkicken. Zo’n gebruikersruimte zou overlast voorkomen door drugsgebruik op bijvoorbeeld het Sint-Jansplein.

Voor Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is dit onbespreekbaar. Hij baseert zich op de wetgeving die duidelijk stelt dat een lokaal inrichten voor druggebruik strafbaar is. Toch hebben Luik en Brussel wel gebruikersruimten. De stadsbesturen sloten daar een protocol met de politie en het parket. De gebruikersruimte wordt eigenlijk gedoogd.

“Het komt er voor ons op neer om te bekijken onder welke voorwaarden een gebruikersruimte wél wettelijk zou kunnen.” zegt Bouzian. ”Nu worden ook al een reeks zaken gedoogd, die wettelijk niet toegelaten zijn, zoals de prostitutiewijk. Alle mogelijke pistes, dus ook de inrichting van zo‘n ruimte, moet bekeken worden in een beleid rond preventie en het minimaliseren van de overlast. Een gebruikersruimte zou een aanvulling kunnen zijn op het beleid dat nu wordt gevoerd rond drugbestrijding. We vinden dat er niet overhaast te werk mag worden gegaan en dat het dus zorgvuldig moet worden bestudeerd.

Carim Bouzian (Open Vld). 

Carim Bouzian (Open Vld). ©  Victoriano Moreno

Een gebruikersruimte staat niet in het huidige bestuursakkoord dus zal het wellicht eerder deel uitmaken van de onderhandelingen over een volgend bestuursakkoord.”

Mogelijke oplossing

Vooruit pleit voor een oplossing op het Sint-Jansplein, niet alleen voor de buurtbewoners maar ook voor de gebruikers.

“We pleiten voor een drie-sporenaanpak van de drugsproblematiek: preventie, hulpverlening en repressie”, zegt Antwerps Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh. “Hierbij mag geen enkele oplossing op voorhand worden uitgesloten. Voor ons zou een gebruikersruimte een mogelijke oplossing kunnen zijn. Hiervoor is echter wel een duidelijk wettelijk kader nodig en dat is er op dit moment nog niet. Een kader dat niet allen nodig is voor de drugsverslaafden, maar zeker ook voor de hulpverleners.”

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER Politiek Antwerpen