©  Stijn Van de Sande

Bodemverontreiniging met PFAS in Mechelen beperkt rond brandweerkazerne

Uit verkennend bodemonderzoek dat OVAM heeft uitgevoerd in de buurt rond de voormalige brandweerkazerne in Mechelen blijkt dat de bodemverontreiniging zich beperkt tot de site zelf en niet tot de aanpalende tuinen. Het grondwater kent wel een overschrijding van de norm in de straten rond de kazerne.

Bron: BELGA

De toetsingswaarden van de bodemsaneringsnorm in aanpalende tuinen werden niet overschreden, zo blijkt uit het onderzoek. Er werden acht bodemstalen en vier grondwaterstalen geanalyseerd. In de bodemstalen werd PFOS en PFOA gemeten, nergens werd de norm overschreden. Voor de vier grondwaterstalen zijn er echter twee stalen met overschrijding van de toetsingswaarden bodemsaneringsnorm, aan de Battelsesteenweg en aan de Koningin Astridlaan.

Ondertussen werd al gestart met het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) om de verspreiding van de verontreiniging en risico’s verder af te bakenen. Hiervoor werd het studiebureau Aecom aangesteld.

De buurtbewoners werden woensdag geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek en dat de reeds genomen van het Agentschap Zorg en Gezondheid van kracht blijven.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio