Een delegatie van de bewoners van de Merksemsebaan en Ertbruggestraat die niet tegen de invulling van de achterliggende weiden gekampt zijn, maar wel tegen de manier waarop dit nu voorzien is met liefst 290 woningen, waarvan de helft appartementen. 

Een delegatie van de bewoners van de Merksemsebaan en Ertbruggestraat die niet tegen de invulling van de achterliggende weiden gekampt zijn, maar wel tegen de manier waarop dit nu voorzien is met liefst 290 woningen, waarvan de helft appartementen. © JAA

Buurt in verzet tegen nieuwe wijk Ertbrugge met 290 woningen: “Alsof Boerentoren in ons dorp gebouwd wordt”

Wijnegem -

De komende jaren zullen op de weiden langs de Houtlaan, waar nu nog vredig paarden en koeien grazen, liefst 290 woningen worden gebouwd. Het schepencollege verleende zopas een verkavelingsvergunning voor de nieuwe wijk Ertbrugge. Dit tot onvrede van de omwonenden aan de Merksemsebaan en Ertbruggestraat, die verzet aantekenen. Maar de gemeente en projectontwikkelaars geloven steevast in de meerwaarde van Ertbrugge: “Dit wordt voor heel Wijnegem een nieuw rustpunt en belevingsruimte.”

Jan Auman

De landbouwers, het Antwerpse OCMW en een particuliere eigenaar verkochten hun weiden – samen ruim acht hectare groot – vijf jaar geleden grotendeels aan bouwpromotoren Novus en Matexi. De gemeente Wijnegem kon zelf een vijfde van het strategisch gelegen gebied op de kop tikken. Het gaat om een zone voor ‘woonuitbreiding’ die pas in 2016 herbestemd werd tot ‘woongebied’. Dit was mogelijk omdat dit stuk Wijnegem ruimtelijk gezien tot ‘grootstedelijk’ gebied behoort.

In juni 2020 keurde de gemeenteraad ‘masterplan Ertbrugge’ goed. Dat bepaalt de krijtlijnen voor invulling van de weiden. Dat plan was het resultaat van een experimentele ‘co-creatieweek’. Buurtbewoners kregen de kans om samen met stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hun stempel te drukken op de voorziene dorpsuitbreiding. Afgaand op het vrij massale verzet tegen de intussen ook al goedgekeurde verkaveling, is die goedbedoelde inspraak niet helemaal gelukt.

27 meter hoog

“290 woningen en dan zeker de hoogbouwappartementen - met liefst zes bouwlagen - maar ook de lange rijen met aaneengesloten eengezinswoningen zijn buiten proportie. Winstmaximalisatie staat duidelijk voorop. De co-creatieweek was slechts schone schijn. Van het ‘openbaar’ onderzoek werden we als buren niet eens persoonlijk in kennis gesteld. Onze bezwaren werden vervolgens niet ernstig genomen. Sommige antwoorden vanuit het gemeentehuis kwamen zelfs kleinerend over”, klinken Cedric Rosenhek en Danny Vandaele, bewoners van de Merksemsebaan en trekkers van het verzet, ontgoocheld in hun lokaal bestuur.

Karel Pattyn, Cedric Rosenhek en Hugo Van Aerschot bij de uitgehangen verkavelingsvergunning bij de inrit van de Ertbruggestraat, al moesten ze die affiche van straat krabben.

Karel Pattyn, Cedric Rosenhek en Hugo Van Aerschot bij de uitgehangen verkavelingsvergunning bij de inrit van de Ertbruggestraat, al moesten ze die affiche van straat krabben. © JAA

Zowat de helft van de geplande 290 woningen zijn appartementen. “Die flatgebouwen langs de Houtlaan worden liefst 27 meter hoog. Eigenlijk gaan ze een stuk stad importeren. Maar de Boerentoren zet je toch ook niet op een weide als deze”, drukt buurman Hugo Van Aerschot het beeldend uit. Hij en alle andere omwonenden verliezen straks hun uitzicht op een mooi landelijk tafereel, al wisten ook zij dat hier ‘ooit’ gebouwd zou worden.

Dat de projectontwikkelaars nu haast maken met de realisatie van Ertbrugge, heeft volgens de omwonenden alles te maken met de door de Vlaamse regering afgekondigde bouwstop of bouwshift.

“De verkeersdrukte wordt immens en er is onvoldoende parkeergelegenheid voorzien”, heeft ook Karel Pattyn uit de Ertbruggestraat de vergunning goed bestudeerd. “De geplande grondwaterverspilling zal schade toebrengen aan de natuur in de hele omgeving. Gedurende zowat tien jaar – want zolang zal de aanleg duren – zullen we met geluids- en andere hinder af te rekenen krijgen.”

Het uitzicht van de omwonenden vandaag. Grazende paardjes op een immense weide met in het midden wel een hoogspanningsmast, die het beeld net niet perfect maakt. Die mast blijft overigens staan.

Het uitzicht van de omwonenden vandaag. Grazende paardjes op een immense weide met in het midden wel een hoogspanningsmast, die het beeld net niet perfect maakt. Die mast blijft overigens staan. © JAA

Pattyn vindt het ook bizar dat de nieuwe woonwijk pal onder een hoogspanningslijn aangelegd wordt. “De gemeente gaat er zelfs een speelpark aanleggen. Volgen wie kan. Heel wat andere gemeenten verlenen al lang geen vergunning meer voor het bouwen onder een hoogspanningslijn”, aldus de bewoner van de Ertbruggestraat.

De omwonenden stellen zich vragen bij de rol van de gemeente Wijnegem in dit dossier. Volgens hen is die als mede-eigenaar rechter en partij en dus niet neutraal. “We hopen dat de provincie wel zal openstaan voor onze argumenten. Tot 8 augustus kan bezwaar worden aangetekend tegen de vergunning en we hopen dat heel wat Wijnegemnaren dit met ons zullen doen”, besluit Cedric Rosenhek.

Schepen Maarten Janssens (N-VA) blijft pal achter ontwerp staan: “Helft blijft groen met groot nieuw park in het midden” 

 

Zowel de gemeente als projectontwikkelaars geloven steevast in de meerwaarde van Ertbrugge en niet alleen voor de zeshonderd verwachte bewoners. “De helft van dit gebied blijft groen. Dit wordt voor heel Wijnegem een nieuw rustpunt en belevingsruimte”, klinkt schepen Maarten Janssens (N-VA) enthousiast.  

Schepen van Ruimtelijke Ordening Janssens spreekt nog steeds van een ‘gedragen project’. “Het voorziene park is echt groot: 2,7 hectare. Er komen slechts twee straten en die zullen worden aangelegd als in een woonerf. Zo wordt ook dit stukje Wijnegem kindvriendelijk. De auto zal er slechts te gast zijn. Ik had dit drie jaar geleden niet durven dromen toen we aan dit planningsproces begonnen.”  

Het ontwerp van de nieuwe woonwijk Ertbrugge tussen Houtlaan (boven), Merksemsebaan (rechtsboven) en Ertbruggestraat (onder). Matexi/Novus

De gemeente heeft volgens Janssens wel degelijk kritisch naar het verkavelingsdossier gekeken en enkele voorwaarden opgelegd aan Matexi en Novus. Gemeenschappelijke fietsenstallingen worden zo ingericht dat ook bakfietsen en fietskarren er gestald kunnen worden. Al lijken alvast de omwonden die wij spraken hiervan niet echt wakker te liggen. Ze zien andere problemen.

 


Een sfeerbeeld van tijdens de co-creatieweek begin 2020, waarbij de Wijnegemnaren inspraak kregen in het uitzicht van wijk Ertbrugge. Foto: JAA

 

Verkeerslichten en 70 km per uur voor Houtlaan

Maarten Janssens stelt verder dat nog voor de eerste woningen in gebruik genomen worden, een ‘knip’ in de Ertbruggestraat gerealiseerd moet zijn. Alleen hulpdiensten zullen die ‘poort’ nog kunnen passeren. “Zo kunnen we sluipverkeer weren”, aldus de schepen. “Het kruispunt Houtlaan-Ertbruggestraat krijgt verkeerslichten en die moeten werken voor ingebruikneming van de 73ste nieuwe woning. Het snelheidsregime op de Houtlaan, tussen Turnhoutsebaan en Merksemsebaan, zal worden teruggebracht van 90 km/u naar 70 km/u. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer heeft hier al mee ingestemd.”

Maarten Janssens verzekert tot slot dat de gemeente het voorziene park pas zal overnemen als ‘openbaar domein’ wanneer alle groenaanplantingen en toebehoren, zoals trage wegen, wadi, grachten, meubilair, verlichting enzovoorts, mooi zijn uitgevoerd door de ontwikkelaars. Dit alles moet zijn voltooid ten laatste vóór ingebruikname van het laatste woonveld.

(jaa)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio