De stad ziet zich genoodzaakt om de vernieuwingsoperatie van de begijnendreef met een jaar uit te stellen. © Hans Otten

Vernieuwing begijnendreef met jaar uitgesteld

Herentals -

De vernieuwing van de dreef op de Begijnenvest in Herentals is noodgedwongen uitgesteld naar de herfst van 2022 omdat de stad niet tijdig een vergunning kan aanvragen. Het geeft de kans het plan bij te sturen.

Hans Otten

De plannen van de stad Herentals om de zeventig zomereiken in de zogenaamde begijnendreef te vellen en te vervangen door tweehonderd jonge bomen krijgen deze herfst toch nog geen uitvoering. Die is alvast opgeschoven naar de herfst van 2022, maar dat blijkt geen vrijwillige keuze van het stadsbestuur van Herentals te zijn.

“Vanwege de aanwezigheid van vleermuizen en de biodiversiteit kunnen we vellingen in de dreef alleen maar in de periode tussen half september en half oktober uitvoeren”, zegt de Herentalse burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Maar daarvoor moeten de nodige omgevingsvergunningen worden aangevraagd. In dat opzicht is er in het dossier onvoldoende voortgang geboekt om dat nog tijdig klaar te krijgen voor dit najaar. Om die reden hebben we als stad het studiebureau in gebreke gesteld. Het uitstel is daarom eerder noodgedwongen dan een bewuste beslissing.”

Bezorgdheden

Oppositiepartij Groen, die ervoor pleit om enkel de bomen te kappen die een reëel probleem voor de veiligheid vormen, kreeg zowel van het stadsbestuur als van het kabinet van Vlaams erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA) te horen dat het uitstel wel de mogelijkheid biedt om het plan bij te sturen. Burgemeester Van Olmen beaamt dat, maar wil (nog) niet zeggen of dat ook betekent dat een deel van de dreef toch behouden blijft.

“We gaan sowieso door met de vernieuwingsoperatie, maar we trachten wel maximaal rekening te houden met de bezorgdheden”, zegt ze. “Daar krijgen we nu door het uitstel nog wat extra ruimte voor. Er is al verschillende keren overleg geweest met de experten over hoe we daarop kunnen anticiperen. Dat willen we op een onderbouwde manier vertalen in de plannen. Op welke manier we bijsturen, kunnen we pas communiceren wanneer we over alle informatie beschikken.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners