Zo zou het project op het einde van de Rundvoortstraat eruit zien. ©  AP/ART Architecten

Wordt luxevilla uit 2006 afgebroken om 21 appartementen aan Albertkanaal te bouwen?

Oelegem -

Nog tot 8 augustus loopt er een openbaar onderzoek voor de bouw van 21 appartementen in de Rundvoortstraat naast het Albertkanaal in Oelegem. De aanvraag is in strijd met de nieuwe bouwrichtlijnen die de gemeente Ranst eind juni goedkeurde en wordt een eerste grote toets. Buurtbewoners zijn al gestart met het verzamelen van bezwaarschriften.

Kristin Matthyssen

Het projectgebied sluit aan op de site waar Trippp Invest eind vorig jaar tussen de Achterstraat en de kanaalkant zes woningen en een complex van 24 appartementen wou bouwen. De omwonenden verzamelden toen ruim duizend bezwaarschriften, waarna de gemeente de vergunning weigerde. De aanvrager kan nog in beroep bij de provincie.

De luxevilla uit 2006 hier rechts langs het jaagpad zou worden afgebroken voor de bouw van 21 appartementen met kanaalzicht. ©  kristin matthyssen

Deze nieuwe aanvraag verschilt van de vorige omdat het perceel al deels bebouwd is met een recente luxevilla uit 2006 en enkele bijgebouwtjes. Het perceel bevindt zich op het einde van de doodlopende, smalle Rundvoortstraat tegen de dijk. De aanvrager, Bouwwerken Bertels, wil de villa afbreken en er 21 appartementen bouwen die gericht zijn naar het Albertkanaal. Verderop in Massenhoven werden de voorbije jaren al gelijkaardige appartementen met kanaalzicht gerealiseerd, maar kleinschaliger. Wonen aan het water is niet alleen een trend in steden maar ook in meer landelijke gemeenten.

Op 2 juli werd het project voorgesteld aan de buurt. Volgens omwonenden Greet, Tine en Ann die voorgedrukte bezwaarschriften in de brievenbussen gaan verdelen, waren er weinig mensen uitgenodigd op de onlinevoorstelling. AP/ART Architecten dat het complex ontwierp betoogt in zijn aanvraag dat de bezwaren van de buren eerder betrekking hadden op elke vorm van nieuwbouw en verdichting op deze locatie, en noemt de meningen “uiteenlopend en soms tegenstrijdig.”

Deze villa uit 2006 zou gesloopt worden voor de bouw van de nieuwe appartementen. ©  kma

Volgens de aanvrager doorstaat het nieuwbouwproject tussen de Maasbeek en het Albertkanaal de watertoets, hetgeen de omwonenden betwisten. De aanvraag is volgens de ontwikkelaar in overeenstemming met het gewestplan en de bouwrichtlijnen van de gemeente Ranst van 2020. Hij verwijst naar de aanwezigheid van andere meergezinswoningen in de Rundvoortstraat, door de aanvrager omschreven als een goed uitgeruste gemeenteweg.

Nieuwe bouwrichtlijnen

Tijdens de laatste gemeenteraad eind juni keurde Ranst echter nieuwe bouwrichtlijnen goed. Hierin staat dat de gemeente naast de brug in Oelegem in de kanaalzone geen nieuwe meergezinswoningen meer wenst omdat er al genoeg staan. “Daar wordt nu een stop op gezet”, zei schepen voor Ruimtelijke Ordening Luc Redig (Groen) in juni.

De villa die gesloopt zou worden. ©  kma

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) bevestigt dat de site waar het nu om draait ook bij die zone hoort. De omwonenden, die vinden dat de Rundvoortstraat zonder fietspad veel te smal is voor het extra verkeer en de parkeerdruk, hadden liever dat de gemeente dit in een BPA zou gieten om het juridisch afdwingbaar te maken. “Nu kan zo’n machtige projectontwikkelaar bij een weigering van de gemeente nog in beroep bij de provincie of desnoods de Raad voor Vergunningsbetwisting”, zeggen Ann, Greet en Tinne. “Wij hebben onze nieuwe visietekst over bouwen ook naar de Bestendige Deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestuurd”, zegt burgemeester De Ryck. “Wij hopen dat de hogere overheden bij beroepsprocedures hier rekening mee houden.”

De villa die gesloopt zou worden, staat online nog steeds te koop voor 1,7 miljoen euro. Ann, Greet en Tine vrezen dat als dit project er komt, het een vrijgeleide wordt om heel de groene strook langs het kanaal tussen Rundvoortstraat en de brug vol appartementen te bouwen.

Ook de mensen van de Achterstraat zijn ongerust. “Zo geweldig is het uitzicht toch ook niet op de industrie van de Vaartstraat aan de overzijde van het kanaal?”, vindt Tine. “Als ze in de Pomunifabriek hun kroketten bakken ruiken wij dat, net als de vochtige hopen houthaksel van Van den Bosch.”

In buurdorp Massenhoven werden recent ook veel appartementen met zicht op het Albertkanaal gebouwd. ©  kristin matthyssen

Vastgoed

Jobs in de regio