© atv

140 Schotenaren blijven zich verzetten tegen asfaltbedrijf: “Sommige mensen worden met hoofdpijn wakker van de stank”

Schoten, Wijnegem -

Al meer dan 140 inwoners van Schoten hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de hervergunning van het asfaltbedrijf Colas. Het bedrijf ligt aan de Merksemsebaan in Wijnegem aan het Albertkanaal. Inwoners van Schoten klagen al jarenlang over de geurhinder, die volgens hen het voorbije anderhalf jaar verergerde.

Kristin Matthyssen

Het bedrijf Colas Noord is actief in de wegenbouw. Naast het Albertkanaal liggen hoge bergen asfalt ter verwerking. Heidi Bijttebier woont aan de overzijde van het kanaal aan Schotense zijde. “Bij zuidwestenwind hebben wij vaak last van geurhinder, en wij zijn lang niet de enigen. Die stank begint meestal om vijf uur ’s morgens. Sommige mensen worden daar echt wakker van en krijgen er hoofdpijn van. Dat laatste heb ik niet, maar wij zijn toch ook erg bezorgd om de gezondheidsimpact. De bitumen vallen ook op onze auto’s en opritten.”

Heidi Bijttebier neemt de bezwaarschriften in ontvangst die Marleen komt afgeven. Een buurman stak er zelfs foto’s bij van de zwarte rookpluim ’s morgens vroeg. 

Heidi Bijttebier neemt de bezwaarschriften in ontvangst die Marleen komt afgeven. Een buurman stak er zelfs foto’s bij van de zwarte rookpluim ’s morgens vroeg. ©  Kristin Matthyssen

Het valt Heidi op dat de geurhinder nu langer duurt dan vroeger. “Voorheen was het soms enkele uurtjes, maar het jongste anderhalf jaar gebeurt het soms dat wij het ruiken van vijf uur ’s morgens tot een stuk in de namiddag. Het zou door de recyclageverplichting komen die de Vlaamse overheid deze asfaltverwerkingsbedrijven oplegt, en wat een warme verwerking vergt die meer geur vrijmaakt.”

Colas naast het Albertkanaal. Het bedrijf ligt op grondgebied Wijnegem. 

Colas naast het Albertkanaal. Het bedrijf ligt op grondgebied Wijnegem. ©   kristin matthyssen

In het verleden dienden de omwonenden geregeld klacht in de bij milieudienst van Schoten. Maar die kon weinig doen omdat het bedrijf op grondgebied Wijnegem ligt. Nu vraagt Colas een nieuwe omgevingsvergunning aan bij de provincie. Het openbaar onderzoek loopt tot 24 juli. “Tot en met vrijdag kunnen er bezwaarschriften worden ingediend”, zegt Heidi Bijttebier. “Wij lieten enkele voorbeeldbezwaarschriften afdrukken en hebben die verspreid in 49 straten. De respons is heel groot. Ik kreeg al 140 ingevulde bezwaren binnen.”

De asfaltinstallaties van Colas. 

De asfaltinstallaties van Colas. ©  kristin matthyssen

In het verleden werd er al overleg tussen de bedrijfsdirectie en de omwonenden georganiseerd. “Toen gebeurden er wel wat tegemoetkomingen, op het vlak van filters enzo, maar echte oplossingen waren dit niet. Wij willen geen geuroverlast meer, geen bitumendeeltjes en uitsluitsel of deze stoffen al dan niet schadelijk zijn.”

Vroeger waren er twee grote asfaltverwerkers langs het Albertkanaal. Nu is Colas het enige. Bijttebier denkt dat Deurne-Noord ook wel last van de roofingachtige geur moet hebben, naargelang de windrichting. “De woongebieden in Wijnegem liggen verder weg.”

Als we bij Heidi zijn, komt buurtbewoonster Marleen ook net nog enkele ingevulde bezwaarschriften afgeven. Een man heeft er zelfs foto’s bijgestoken van de zwarte rookpluim uit de fabrieksschouw ’s morgens vroeg.

Door het bouwverlof zijn de kantoren van Colas momenteel gesloten, maar we kregen maandag toch nog iemand te pakken van het bedrijf. Hij wenste voorlopig niet te reageren en wacht de inhoud van de bezwaarschriften af.

Marleen komt bezwaarschriften overhandigen aan Heidi Bijttebier. 

Marleen komt bezwaarschriften overhandigen aan Heidi Bijttebier. ©   kristin matthyssen

Vastgoed

Jobs in de regio