Nieuwe covid-opmars ook in Wase gemeenten zichtbaar

Waasland -

Er mag dan nog niet echt sprake zijn van een zogenaamde vierde golf, toch is de besmettingsgraad van het coronavirus in vrijwel alle Wase gemeenten in een tijdspanne van tien dagen fors toegenomen. In Zele is het aantal nieuwe besmettingen in de voorbije twee weken bijna vervijfvoudigd.

Jan Van de Velde

MEER OVER