Er komen veilige fietspaden langs de Putsesteenweg.  

Er komen veilige fietspaden langs de Putsesteenweg.  © Evdw

Veilige fietspaden langs Putsesteenweg, maar nog niet voor morgen

Kalmthout -

Er komen veilige fietspaden en oversteekplaatsen langs de Putsesteenweg. Ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien. Het definitieve ontwerpplan is rond.

Vijftien jaar geleden begonnen de eerste gesprekken over dit project en nu wordt een belangrijke stap gezet. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kalmthout zijn klaar om 3,3 km nieuw fietspad aan te leggen. Het fietspad begint vanaf het kruispunt met de Korte Heuvelstraat en loopt tot de gemeentegrens met Kapellen aan het kruispunt met de Canadezenlaan.

“De weg maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk, maar kan die rol niet waarmaken, omdat degelijke fietsinfrastructuur ontbreekt. Binnen de bebouwde kom ligt er een strook van ongeveer een meter langs beide zijden van de weg, maar daarbuiten zijn er géén fietspaden. Dit project moet dit tekort wegwerken. Er komen ook veiliger kruispunten en oversteekplaatsen voor zwakke weggebruiker”, klinkt het bij het AWV.

Drie fases

Fase een begint aan de Korte Heuvelstraat en loopt tot het einde van de bebouwde kom. Daar wordt de rijweg vernieuwd. Er komt ook een overrijdbare middenberm. Tussen de nieuwe fietspaden en de rijweg komt een groene tussenberm met een haag.

Het tweede deelproject begint aan de bebouwde kom en loopt tot aan de toegangspoort van het Grenspark. Buiten de bebouwde kom komt er een fietspad achter de bestaande grachten. Tot aan de Kinderwelzijnstraat blijven de open grachten behouden. Aan de zijde van het natuurgebied is er tussen de Kinderwelzijnstraat en de Heibloemlaan momenteel geen gracht. Daar komt een wadi tussen het fietspad en de rijweg.


 

 © rr

Het derde deel begint aan de Heibloemlaan en loopt tot aan de Canadezenlaan. Tussen de Heibloemlaan en de Max Temmermanlaan komt er een breed fietspad en apart wandelpad. Tussen de Max Temmermanlaan en de Canadezenlaan komt er een wadi aan de zijde van het natuurgebied en een open gracht aan de zijde van de woningen met daarachter het fietspad.

Rioolbeheerder Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd de riolering in de Putsesteenweg te vernieuwen. Er komt een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel, zodat het vuil water niet meer in de grachten wordt geloosd.

Onteigeningen

Om dit grote project te kunnen realiseren moeten delen van privégrond afgestaan worden. Het gaat dan voornamelijk over de inname van voortuinstroken. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet geweten. Dit wordt bepaald in het onteigeningsplan, dat nog verder uitgewerkt wordt. De betrokken eigenaars zullen hierover persoonlijk gecontacteerd worden. Na het onteigeningsplan moet ook nog een omgevingsvergunning worden opgemaakt en ook een aanbestedingsdossier. Erik Vandewalle

Vastgoed

Jobs in de regio