De doorgang aan de brug is weer helemaal open. 

De doorgang aan de brug is weer helemaal open. © Marc Peeters

Proefopstelling aan brug onder E313 snel afgeschoten

Oevel -

De brug onder de E313 in de Gemeentestraat in Oevel (Westerlo) is weer helemaal open voor het verkeer. Een proefopstelling die het lokale bestuur er de voorbije weken uittestte, bleek niet over een draagvlak te beschikken. Ook het eenrichtingsverkeer in Loofven wordt niet verlengd.

Marc Peeters

Uit tellingen bleek dat de Gemeentestraat vaak werd gebruikt door auto- en vrachtverkeer dat niet meteen in Oevel, en al zeker niet in de schoolomgeving moet zijn. Tijdens de herstellingswerken aan de brug werd de sluiproute volledig afgesloten. Na afloop van de werken besliste het lokale bestuur de afsluiting, bij wijze van proef, nog even te behouden maar te verschuiven naar het kruispunt van de Gemeentestraat met de Nijverheidsstraat.

Op die manier konden de bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, die tijdens de werken afgesloten was van het dorpscentrum, dat centrum nog wel vlot bereiken. De directe verbinding met Nijverheidsstraat werd evenwel doorgeknipt. En dat betekende voor een aantal mensen soms ver omrijden.

“De vele reacties die we ontvangen hebben tonen aan dat er momenteel geen draagvlak is om de proefopstelling aan te houden, laat staan om ze te bestendigen”, meldt het gemeentebestuur in een bewonersbrief. Het schepencollege besliste de versperring meteen weg te halen.

In een adem werd beslist het eenrichtingsverkeer dat in het aanpalende Loofven wordt uitgetest niet in te voeren. De voorbije maanden werden er meerdere proefopstellingen getest. “Hoewel deze voor voldoening zorgden voor verschillende bewoners, veroorzaakte het eenrichtingsverkeer ontegensprekelijk ook nadelen”, stelt het schepencollege vast. “Dit voor onder andere de Sint-Michielsstraat en ook voor de schoolomgeving in de Gemeentestraat.” De borden die het eenrichtingsverkeer aangeven worden in de loop van augustus verwijderd.

MEER OVER Mobiliteit Kempen