De Roerdompstraat in Geel bleef vrijdag nog afgesloten. 

De Roerdompstraat in Geel bleef vrijdag nog afgesloten. © mph

Ingrepen gepland om wateroverlast in de toekomst te verminderen

Geel, Kasterlee, Meerhout -

De overstromingen op een aantal plaatsen in de Kempen maken duidelijk dat er iets moet gebeuren om problemen in de toekomst te verminderen. In de Zegge zijn al werken bezig voor een langgerekt overstromingsgebied. Over enkele jaren komt ook de Grote Nete aan de beurt om de natuurlijke loop te herstellen.

Ronny van den Ackerveken

Het bleef vrijdag droog in de Kempen, maar dat betekende niet dat het waterpeil snel zakte. “De Aa in Turnhout bleef in de voormiddag met een hoge waterstand kampen”, zegt woordvoerder Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “De Kleine Nete in onder andere Kasterlee bleef zelfs nog stijgen, maar zonder gevaar dat er huizen zouden overstromen. Met de gigantische hoeveelheden neerslag die de voorbije dagen gevallen zijn, kon wateroverlast niet vermeden worden. Komt daarbij dat de bodem is verzadigd en de wachtbekkens vol zitten.”

In Geel stond de Roerdompstraat ter hoogte van de tunnel onder de expressweg vrijdagnamiddag nog steeds onder water door de overstroomde Zeggeloop, een zijrivier van de Kleine Nete. “In het gebied De Zegge bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete die te lijden hebben onder erosie. Daarom voeren we daar dijkherstel uit. Het gaat om de aanleg van nieuwe dijken op zowel linker- als rechteroever binnen een bufferzone van vijftien meter”, vertelt Katrien Smet.

Winterbedding

De dijken worden verder landinwaarts verplaatst. “Zo kunnen we op beide oevers van de Kleine Nete een winterbedding creëren. Dit geeft meer ruimte aan de rivier en binnen de dijken ontstaat er een langgerekt overstromingsgebied. Door het naar achter plaatsen van de dijken worden de taluds aan rivierzijde van de dijk minder steil. Hierdoor ontstaat een dijk die breder is en beter bestand tegen erosie.”

 

 ©  rr

Op de Grote Nete wordt over enkele jaren de natuurlijke loop tussen Balen en Oosterlo (Geel) hersteld. “Door de rivier te hermeanderen, verbetert de ecologische toestand en geeft meer ruimte om water te bergen in de waterloop”, legt Katrien Smet uit.

Bewustwording

Volgens deskundige integraal waterbeheer Patrick Meire van UAntwerpen kunnen overstromingen in de toekomst niet vermeden worden. “Het is wel mogelijk om de gevolgen zo klein mogelijk te houden door te zorgen dat het water niet naar laaggelegen gebieden stroomt die bewoond zijn. Dat kan door het water op hoger gelegen delen in de grond te laten trekken en poelen of kleine beekjes aan te leggen. Intussen groeit de bewustwording over de klimaatverandering. Het is beter te investeren in een degelijk klimaatplan in plaats van bij elke overstroming met schade en een grote maatschappelijke kost geconfronteerd te worden.” (ram)

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio