Schepen Van Looveren in de Baan waar een gescheiden riolering wordt aangelegd. 

Schepen Van Looveren in de Baan waar een gescheiden riolering wordt aangelegd. © rr

Gescheiden riolering en heraanleg voor zes straten in omgeving Slijkstraat-Baan

Wuustwezel -

In de omgeving van de Slijkstraat en Baan worden zes straten aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Achteraf worden de straten volledig heraangelegd. Tot 12 september kunnen bewoners hun mening geven via wuustwezelwenst.be.

Door deze ingreep zullen tientallen gezinnen aangesloten worden op de waterzuiveringsinstallatie. De plannen zijn uitgewerkt door Aquafin, Pidpa en het lokaal bestuur. “Het project past in een beleid dat streeft naar een hogere zuiveringsgraad van de waterlopen in onze omgeving,” weet schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V). “De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) geeft hiervoor subsidies aan gemeenten en rioolbeheerders.”

Informatie per straat

Aquafin heeft plannen voor de aanleg van een riolering in de Slijkstraat en een gedeelte van de Kruisweg. Pidpa wil gaan werken in een ander deel van de Kruisweg, Baan en Heistraat. Tot slot komen ook de Molenstraat, Moleneind en Wolkenvenweg aan de beurt.

“In alle straten wordt een gescheiden riolering aangelegd”, vult Van Looveren aan. “Nadien wordt de straat volledig heraangelegd. Hiervoor is er per straat of zone een aparte toelichting gemaakt door studiebureau Infrabo.” Op wuustwezelwenst.be staan meerdere filmpjes waarin de voorlopige plannen worden toegelicht en waarover de inwoners nog tot 12 september hun mening kunnen geven.

Infiltreren van regenwater

De straten worden opengebroken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. “Het afvalwater wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Het regenwater wordt met aparte buizen naar de omliggende waterlopen geleid. Bij alle aanwonenden komt een deskundige van Pidpa langs om hier tips over te geven.” Volgens Van Looveren sluit het project op die manier aan de doelstellingen van de Vlaamse Blue Deal en het lokaal energie- en klimaatpact, waarin staat dat er zo veel mogelijk regenwater ter plaatse moet infiltreren.

“Het subsidiedossier voor de rioleringsplannen wordt in augustus van dit jaar ingediend bij VMM”, besluit Van Looveren. “In september worden de bemerkingen uit de burgerparticipatie verwerkt en volgt er een infomarkt in oktober. Vervolgens wordt een definitief ontwerp ingediend bij VMM. Na het nodige omgevingsonderzoek, wordt vervolgens de omgevingsvergunning voor werken aangevraagd. Tenslotte kan het project worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat de werken beginnen in 2023 en uitgevoerd worden in verschillende fasen, die samen ongeveer achttien maanden in beslag nemen.” 

(vw)

www.wuustwezelwenst.be
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio