© Peter Malaise

Zwaluwen krijgen subsidies

Kalmthout -

Zwaluwen hebben het steeds moeilijker om nestlocaties te vinden en dus te overleven. Kalmthout geeft daarom een toelage voor het in stand houden en beschermen van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen.

De toelage heeft betrekking op nesten in of aan woningen of andere gebouwen. De gebruiker van het gebouw kan hiervoor een aanvraag indienen en een toelage ontvangen. De aanvrager verbindt er zich wel toe om de nesten te beschermen, in stand te houden en geen nesten te verwijderen tijdens of na het broedseizoen.

Een nestje wordt gesubsidieerd met 10 € per jaar. Een kleine kolonie van 2 tot 3 zwaluwen is goed voor 25€. Een middelmatige kolonie telt 4 tot 5 nesten en wordt gesubsidieerd met 38€ per jaar. Een kolonie vanaf 6 nesten is dan weer goed voor 50€ per jaar.

De aanvraag tot toelage gebeurt schriftelijk ter attentie van de milieudienst via een daartoe bestemd aanvraagformulier, te vinden op de website van de gemeente.

Indien wordt vastgesteld dat nesten worden verwijderd, of een succesvol broedsel wordt verhinderd moet de subsidie worden terugbetaald. Enkel bewoonde nesten komen in aanmerking. Aanvragen worden ingediend tot 31 juli en kunnen mondeling worden verlengd. Info : www.kalmthout.be (evdw)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio