Sinds de start in januari 2019 zijn landbouwers met elkaar in gesprek gegaan om tot de nieuwe beleidsvisie te komen. 

Sinds de start in januari 2019 zijn landbouwers met elkaar in gesprek gegaan om tot de nieuwe beleidsvisie te komen. © RR

Na twintig jaar en met ruim 33.000 euro kan natuur in Nieuwmoer herademenen

Essen, Kalmthout -

Europa, de provincie Antwerpen en de gemeenten Essen en Kalmthout trekken samen ruim 33.000 euro uit om de ruilverkaveling Nieuwmoer in ere te herstellen. Het gaat om het beheer van 65 kleine landschapselementen langs de waterloop de Kleine Aa.

“Houtkanten, houtwallen, knotboomrijen en kleine bosjes zijn een zegen voor onder meer de ijsvogel, patrijs, haas, wilde bijen en vlinders. De waterlopen moet ook nog toegankelijk blijven om te ruimen en de landbouwer moet zijn land kunnen onderhouden”, schetst projectcoördinator Mathias Vanspringel van Regionaal Landschap de Voorkempen de problematiek.

De ruilverkaveling dateert van 1992. In die tijd ruilden landbouwers gronden om efficiënter hun land te kunnen bewerken. De stukjes natuur aan de perceelsgrenzen lieten ze ongemoeid. Twintig jaar later zorgt dit voor ongemakken. Zwiepende takken beschadigden de spiegels van hun tractoren. Omgevallen bomen verhinderden hun werk. Dit was de aanleiding om een visie uit te werken op lange termijn voor het beheer van deze kleine stukjes natuur.

Knotboom langs de waterloop de Kleine Aa.

Knotboom langs de waterloop de Kleine Aa. © RR

“Er is meer dan eenmalig onderhoud nodig anders steken na enkele jaren de problemen opnieuw de kop op”, meent schepen van Leefmilieu en Groenbeleid Helmut Jaspers (Vooruit) van Essen. Samen met studenten Agro- en Biotechnologie van Thomas More Hogeschool inventariseerde Regionaal Landschap alle landschapselementen. De milieuraden van Essen en Kalmthout gaven aan waar typische, waardevolle soorten huizen zoals koningsvaren, zwartsprietdikkopje of steenuiltjes. “In de winters van 2020 en 2021 werkten we de overlastpunten weg”, stelt Vanspringel.

Ze kregen daarvoor steun van LEADER. Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen bevestigt: “Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen steunen samen voor 21.775 euro dit beheerproject. De lokale partners dragen nog eens 11.725 bij. Dat brengt het totale budget op 33.500 euro”.

 (ella)

Snoeiwerken aan knotwilgen.

Snoeiwerken aan knotwilgen. © RR

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio