Zo zou het centrum van Baarle er over enkele jaren kunnen uitzien. 

Zo zou het centrum van Baarle er over enkele jaren kunnen uitzien. © rr

Centrum Baarle mikt met masterplan op meer groen en fijne sfeer

Baarle -

Het masterplan voor het centrum van Baarle is klaar. De beide gemeentebesturen willen het dorp aantrekkelijker maken voor zowel de eigen inwoners als voor toeristen. De enclavesituatie wordt nog meer zichtbaar in het straatbeeld. Het plan besteedt ook aandacht aan parkeren.

Ronny van den Ackerveken

Door de ingebruikname van de randweg twee jaar geleden rijdt er minder verkeer door het centrum van Baarle. Voor de twee gemeentebesturen biedt dat mogelijkheden om de dorpskern aan te pakken en de verkeersveiligheid te verhogen. Het masterplan kwam tot stand in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers. Het uitgangspunt is om van de openbare ruimte meer een eenheid te maken en de bijzondere enclavesituatie wordt extra zichtbaar. Door het centrum een stuk groener te maken, vergroot de biodiversiteit en ontstaat een fijne sfeer in het centrum.

“De herinrichting van Hoogbraak staat als eerste op de agenda”, zegt wethouder Hans van Tilborg van Baarle-Nassau. “In lijn met het masterplan maken we de rijbaan smaller en richten we deze straat in als zone 30. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen. De belangrijke openbare ruimtes, zoals het Sint-Annaplein, Loswal en Nieuwstraat, worden aan elkaar verweven als een eenheid met ieder een eigen identiteit.”

Dit was een vertrouwd beeld in het centrum voor de aanleg van de randweg.  

Dit was een vertrouwd beeld in het centrum voor de aanleg van de randweg.  ©  Mia Uydens

Inspiratiebron

De herinrichting heeft ook invloed op het aantal parkeerplaatsen. Dat is nodig om de gewenst ruimteverdeling in het centrum te kunnen realiseren. “In 2022 wordt gestart met de herinrichting van de Kapelstraat”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Loots (N-VA) van Baarle-Hertog. “Aansluitend leggen we de oostelijke parking met de toegangswegen vanuit de Kapelstraat en de Molenstraat aan. We bekijken bij de inrichtingsplannen welke onderdelen van het masterplan we over kunnen nemen, rekening houdend met de financiële haalbaarheid.”

“Het masterplan is een mooie inspiratiebron voor de herinrichting van ons bijzondere centrum. De uitwerking nemen we ter hand bij de uitvoering van toekomstige projecten.” Voor het fietspad Bels Lijntje wordt gekeken of fietsers in het centrum van Baarle voorrang kunnen krijgen op autoverkeer.

MEER OVER Mobiliteit Kempen