De Parkwijk in de Matenstraat vormt een toegangspoort tot Niel.

De Parkwijk in de Matenstraat vormt een toegangspoort tot Niel. © Bart Roggeman

Niel lanceert wedstrijd voor ontwikkeling Parkwijk

Niel -

Voor de Parkwijk in de Matenstraat in Niel, waar vorig jaar de oude seniorenwoningen van het OCMW werden afgebroken, gaat het lokaal bestuur op zoek naar een projectontwikkelaar. In samenwerking met Igean gebeurt dat in de vorm van een ontwerpwedstrijd. Midden 2022 wordt de keuze gemaakt.

“De wedstrijd moet ons toelaten tot een kwaliteitsvolle, duurzame en groene ontwikkeling te komen die gericht is op meerdere bewonersgroepen”, zegt schepen en waarnemend burgemeester Steven Mattheus (Open Vld). “We zullen dan ook hoge eisen stellen. Een sterk bouwconcept, de kwaliteit van de woningen, oog voor diverse woonvormen en betaalbaar wonen, een goede ruimtelijke ordening, een afgestemde relatie tussen private en publieke zones, een versterking van het groen en een duurzame ontwikkeling: het zijn allemaal belangrijke criteria voor de verdere invulling van de Parkwijk”, somt hij op.

“We verwachten een samenhangende visie waarbij wonen, groen en handel hand in hand gaan én in harmonie met de omgeving. We mikken op een gezonde sociale mix, onder meer door een deel van de woningen en appartementen in een systeem van betaalbaar wonen aan te bieden”, voegt schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld) eraan toe.

Onder strikte voorwaarden wordt ook gedacht aan lokale handel.

“Om draagvlak te creëren bij de Nielenaren en stakeholders, en om de buurt tijdig en transparant te informeren, vragen we de projectontwikkelaar om ook een communicatie- en participatieplan uit te werken”, verzekert schepen Mattheus.

De ontwerpwedstrijd bestaat uit drie rondes. Midden 2022 valt de beslissing over het winnende projectvoorstel, met de bedoeling de verkoop aan de ontwikkelaar tegen het najaar 2022 af te ronden en de werkzaamheden daarna binnen de 36 maanden te laten starten. Via de gemeentelijke website wordt het verloop van de procedure gecommuniceerd.

(bar)

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio