© ATV

Buren vrezen geluidsoverlast nu gemeente Niel drie padelvelden wil aanleggen

Niel -

“Recreatie, daar zijn wij voor, maar geen 7 op 7 padel in ons oor.” Met die slogan uiten de buurtbewoners van het sportpark in Niel hun ongerustheid over de plannen voor de herinrichting van de sporthalomgeving. Ze vrezen dat de totale impact op de woonomgeving té groot wordt.

Het gemeentebestuur wil tegen de zomer van 2022 het sportpark herinrichten en uitbreiden met onder meer een nieuwe Finse piste, basketbalveld, skatepark en, inspelend op de nieuwste hype, drie padelvelden. Die terreinen staan ingepland op het huidige voetbalveld aan de kant van de Landbouwstraat.

Gealarmeerd door de ervaringen van elders waar padelvelden werden aangelegd, maken de buurtbewoners zich zorgen. “Dit is voor ons een brug te ver”, zeggen de buurtbewoners in koor. “De padelvelden worden een commerciële uitbating. Dit gaat ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de buurt van ’s morgens tot ’s avonds laat verveeld zal worden met geluiden en luidruchtig geroep. Wij hebben niets tegen padelvelden op zich, maar wel tegen een bijkomende, extreem luide en continue bron van geluidsoverlast.”

“De huizen liggen hier als een driekwartcirkel om het sportpark, waardoor er ook veel weerkaatsing is”, merkt een bewoonster op.

Totale impact

“We richten ons nu op die padelvelden, maar het gaat ons vooral over de totale impact van alle bijkomende activiteiten, zowel qua geluidsoverlast als mobiliteit. Daar is niet ten gronde over nagedacht.”

“De site onderging de voorbije jaren al een hele metamorfose met onder meer een aanzienlijke uitbreiding van de speeltuin, een interactieve voetbalmuur, de komst van het jeugdhuis, een extra sportzaal,.... De geluidsoverlast is toegenomen, maar nooit hebben we ons daar echt aan gestoord. Het is ook niet continu zodat we toch nog momenten van rust hebben”, verklaren ze zich nader.

“Maar met de komst van padelvelden vrezen we dat de rust continu zal worden verstoord. Elke mens heeft toch ook het recht op af en toe eens een moment van stilte en rust?”

“Daarom wensen we dat er wordt nagedacht over een meer geschikte locatie. Of dat tenminste toch ernstig de geluidswering, geluidsimpact en mobiliteitscapaciteit in hun geheel onder de loep worden genomen in plaats van gewoon van start te gaan en te zien wat het wordt.”

Schepen Ellen Brits, die in afwezigheid van de burgemeester het dossier voorlopig opvolgt, zegt de bedenkingen van de buurtbewoners te begrijpen, maar wijst erop dat er niet over een nacht ijs is gegaan. “Om de mogelijke euvels maximaal in kaart te brengen, namen we contact op met Tennis Vlaanderen en volgden mensen van onze diensten ook een webinar vanuit Sport Vlaanderen over padelvelden. Uit het studiewerk blijkt dat klachten in verband met het geluid van padel te herleiden zijn tot afstanden van minder dan 15 meter. In Niel is het eerste huis gelegen op 76 meter. Bovendien vormt de bomenrij naast de parking een natuurlijke buffer.”

“Naast de minimaal opgelegde voorwaarden en normen van Tennis Vlaanderen, hebben we als bestuur bijkomende vereisten opgenomen rond overlast beperkende maatregelen zoals geluidswerende muren, een decibelmeter en inzetten op sensibilisering. Zo hebben we na de argumenten van de buren het sluitingsuur ook nog vervroegd van 22 naar 21u.”

“We maken ons sterk dat we een oplossing hebben gevonden om de overlast tot een minimum te beperken. Maar we beseffen dat ook wij niet in de toekomst kunnen kijken. We gaan daarom regelmatig evalueren. Als zou blijken dat er alsnog structurele problemen zijn, zijn we bereid om bij te sturen.” bar

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio