Als abonnee kan je dit plusartikel lezen

Abonnee worden? Kies je leesformule >

Schepen Els Devlies 

Schepen Els Devlies © rr

Steun voor inwoners die door de Covid-19-crisis getroffen worden

Rumst -

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde een reglement goed voor de besteding van de federale Covid-19-subsidie.

Inwoners die zich door de coronacrisis in een moeilijke situatie bevinden, kunnen via het OCMW financiële steun krijgen. Deze steun is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

“Bepaalde groepen worden door de crisis zwaar getroffen”, zegt schepen Els Devlies (N-VA). “Ik denk aan personen met een beperking, personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, personen met een eenmanszaak die een overbruggingsrecht ontvangen, enzovoort.”

Het lokaal bestuur wil hen een steuntje in de rug geven met een consumptiecheque ter waarde van 70 euro. Deze cheques kunnen bij elke handelaar in de gemeente ingewisseld worden. Zo ondersteunen ze tegelijkertijd de lokale handelaars. (jw)