Laurent Simons. ©  Kris Van Exel

Wonderkind Laurent haalt bachelordiploma fysica op 11-jarige leeftijd: "Onsterfelijkheid. Dat is mijn doel”

De hoogbegaafde Laurent Simons uit Oostende heeft op 11-jarige leeftijd zijn bachelordiploma fysica behaald aan de Universiteit Antwerpen. Met een score van 85 procent gaf hij alle andere studenten het nakijken. “Dit is het eerste puzzelstukje in mijn doel om lichaamsdelen te vervangen door mechanische onderdelen.”

Jens Vancaeneghem