De proefopstelling in de August Van Putlei loopt verder tot november. 

De proefopstelling in de August Van Putlei loopt verder tot november. © Filip Spoelders

Proefperiode voor knip August Van Putlei verlengd tot november

Borsbeek -

Het gemeentebestuur van Borsbeek wil nog meer cijfers verzamelen om een definitieve beslissing te nemen over de knip in de August Van Putlei. De proefperiode wordt verlengd tot november.

Filip Spoelders

De August Van Putlei is sinds januari geknipt voor het autoverkeer. “We hebben van deze straat een fietsstraat gemaakt, maar de knip is nodig om een veilige verkeerssituatie te creëren voor de fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek).

Na enkele maanden van testen en tellingen houden met Telramen, heeft de schepen een eerste evaluatie klaar. “In de August Van Putlei zien we een grote daling van het aantal wagens en een stevige stijging van het aantal fietsers. Ook in de Posthoevestraat, die enkelrichting werd, daalde het autoverkeer sterk. Dit is logisch met de knip die we invoerden. In straten als de Mertensstraat, Sprinkhaanstraat, Wenigerstraat en Manebruggestraat zien we een zeer lichte stijging van het verkeer. Onze aandacht gaat vooral naar Eksterlaar en de Mortselsesteenweg waar de drukte wel is toegenomen.”

Meer cijfers

Samen met veel meldingen van keerbewegingen, soms van vrachtwagens, aan de paaltjes ter hoogte van de knip, zijn dit de gevolgen die het gemeentebestuur nu wil onderzoeken. “Daarom hebben we meer cijfermateriaal nodig. We gaan niet alleen kijken naar de straten individueel, maar we willen nu nagaan of de knip voor meer of minder verkeer zorgt in de hele wijk. De toegangen zullen meer gemonitord worden. Ook zullen we nagaan of de situatie in Eksterlaar en de Mortselsesteenweg normaliseert of verergert. Want dit kan niet de bedoeling zijn. Het besluit is dat we de proefopstelling verder laten lopen tot november.”

Knip opschuiven

De knip zal in de August Van Putlei worden verplaatst tot ter hoogte van het De Villegasplein om meer informatie te verzamelen. “In november zullen we wel een beslissing moeten nemen en leggen we het opnieuw voor aan de gemeenteraad”, besluit schepen Lauwers.

De gemeente gaat ondertussen verder in overleg met de wijkbewoners, met het district Deurne en de stad Antwerpen. Ook de ideeënbus aan de knip blijft staan.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand