Kapellen gaat akkoord met woonparkvoorschriften

Kapellen

Het Kapelse schepencollege gaat principieel akkoord met de Brasschaatse startnota over de woonparken. Een woonpark is een residentiële zone in een bosrijk gebied met veel groene ruimte en een beperkt aantal woningen. Aan de Essensteenweg ligt een woonparkgebied als ruimtelijk geheel over de twee gemeenten. Kapellen hanteert volgende voorschriften: in een woonpark mag zich maximaal 250 vierkante meter bebouwbare oppervlakte bevinden inclusief bijgebouwen. Er zijn maximaal twee bouwlagen toegelaten met een nokhoogte van maximaal 12 meter. Verder gaat Kapellen ook akkoord met de startnota van de gemeente Stabroek voor het kasteeldomein Ravenhof. (jbr )

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio