De familie Clockaerts aan het infobord over het speelbos. 

De familie Clockaerts aan het infobord over het speelbos. ©  kristin matthyssen

Nieuw speelbos en mogelijke verhuis Chiro zijn verrassingen op infomarkt Viersel

Viersel -

Het gemeentebestuur van Zandhoven stelde in de kerk van Viersel zijn plannen voor met het dorp. Inwoners mochten hun mening op post-its pennen. De komst van een speelbos en de mogelijke verhuis van de Chirolokalen sprongen in het oog.

Kristin Matthyssen

De infomarkt in de kerk was nog het gevolg van het masterplan Viersel van studiebureau Omgeving uit 2016, waarbij vooral de gebouwen van het gemeentelijk patrimonium onder de loep werden genomen. Viersel kreeg in dit masterplan de stempel ‘natuurdorp’ van Zandhoven.

Er komt een speelbos in Viersel, en al heel gauw. 

Er komt een speelbos in Viersel, en al heel gauw. ©  kristin matthyssen

Op grote infopanelen werden de verre en nabije toekomstplannen uiteengezet. De inwoners konden feedback geven. Zo is het de bedoeling om natuurgebied het Viersels Gebroekt beter toegankelijk te maken en er een parking te voorzien. Op de post-its bleek dat sommigen bredere paadjes vragen om het Viersels Gebroekt rolstoelgankelijk te maken. Anderen vragen meer controle op “de wegwerpcultuur”, zoals het er geschreven stond, waarbij achtergelaten blikjes en flessen het moesten ontgelden.

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) en enkele schepen Jelle Lauwereys (CD&V) gaven uitleg. 

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) en enkele schepen Jelle Lauwereys (CD&V) gaven uitleg. ©   kristin matthyssen

Het bos van ruim 4.000 vierkante meter dat de gemeente vorig jaar aankocht vlakbij het zuiveringsstationnetje en dat via een paadje langs de Veerstraat bereikbaar is, wordt dit najaar ingericht als groot speelbos. Dit gebeurt in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. Er komt onder meer een behendigheidsparcours. Het speelbos kan ingezet worden voor de Chiro en de school.

“Goed”, vindt Vik Clockaerts (14). “Er is hier in Viersel heel weinig voor de jeugd, zeker voor de tieners. Vroeger ging ik soms aan de gemeentelijke vijver spelen, maar dat is ook niet ideaal.” Ook zijn moeder vindt het positief. Op een post-it schreef iemand dat de jeugd dan zeker zijn afval moet meenemen. “Dat is waar”, zegt de moeder van Vik. ”Zeker aan de houten steigers naast het Netekanaal aan het sas in Viersel wordt nu met zonnig weer veel afval achtergelaten, maar meer door jeugd van buitenaf.”

Vik (14) ziet een speelbos wel zitten, zéker als het ook voor de al wat oudere jeugd is. 

Vik (14) ziet een speelbos wel zitten, zéker als het ook voor de al wat oudere jeugd is. ©  kristin matthyssen

Ook het speelplein aan de Salvialaan wordt tegen eind dit jaar heringericht. De speeltuin voor de kleintjes blijft, maar er komen ook natuurspeeltoestellen voor de groteren. De gemeente wil de tennisterreinen en parking weg doen, maar aan de opmerkingen van de bewoners te oordelen lopen de meningen hierover uiteen. Sommigen vinden dat zeker één tennisplein behouden moet blijven, maar beter onderhouden. Anderen vinden een speelterreintje aan de Watersportlaan op z’n plaats omdat daar veel kinderen wonen.

De inwoners zijn begaan met hun dorp. De interesse was groot. 

De inwoners zijn begaan met hun dorp. De interesse was groot. ©  kristin matthyssen

Qua mobiliteit komen er oversteekplaatsen op de Herentalsebaan en wordt de schoolomgeving veiliger gemaakt. Sommige inwoners vinden een fietsstraat of eenrichtingsverkeer in de Veerstraat aan de school wenselijk.

De Vlier, het vroeger bibliotheekgebouwtje, zou een multifunctioneel lokaaltje kunnen worden met parochiesecretariaat en mogelijke pétanquebaan. Het kerkhof moet bewaard blijven en kan op termijn vergroenen. Voor de pastorie en bijhorende tuin wordt input van de inwoners gezocht. Kinderopvang? Een restaurant? Een B&B? Muur weg? Iemand wou in de pastorie zelfs opnieuw een bieb.

De pastorie van Viersel, met klok op het dak. 

De pastorie van Viersel, met klok op het dak. ©  kristin matthyssen

Het oud kerkhof moet bewaard blijven. 

Het oud kerkhof moet bewaard blijven. ©  kristin matthyssen

De gemeente wil het parochiecentrum kopen en zelf exploiteren. 

De gemeente wil het parochiecentrum kopen en zelf exploiteren. ©   kristin matthyssen

De gemeente wil het parochiecentrum verwerven om zelf te exploiteren, want het is belangrijk voor feestjes en het verenigingsleven. Chiro Valentijn mag zelf kiezen of ze op de huidige locatie blijft of eventueel een nieuw lokaal aan het speelplein van de Salvialaan wil. De huidige locatie heeft renovatie nodig, want het dak lekt. “We dachten dat de Chiro wou blijven waar ze zat, maar de oud-leiding en leiding twijfelen nu zelf”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Iemand was bezorgd dat de gemeente het oude schoolgebouw tegen de Parochiestraat wil afbreken om het er vol appartementen te laten bouwen, en daarom de Chiro wil herlokaliseren.

Het oud schoolgebouw met achterliggende chirolokalen. 

Het oud schoolgebouw met achterliggende chirolokalen. ©  kristin matthyssen

De jongeren van Chiro Valentijn mogen zelf kiezen waar hun toekomst ligt: hier of aan de Salvialaan. 

De jongeren van Chiro Valentijn mogen zelf kiezen waar hun toekomst ligt: hier of aan de Salvialaan. ©  kristin matthyssen

“Uitgesloten”, stelt burgemeester Van Hove iedereen gerust. “Die authentieke gebouwen hebben hun charme en mogen niet weg. Zelfs mochten we dit gebouw en de grond verkopen, dan moet er een clausule in de overeenkomst staan dat het oud schoolgebouw moet blijven staan. Tegen de Parochiestraat mogen geen appartementen komen daar.”

Veel Vierselaars kwamen kijken. 

Veel Vierselaars kwamen kijken. ©  kristin matthyssenMeer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio