Lotte Renders en Nick Jacobs met twee van de drie kinderen zoals ze te zien zijn op de bedrijfsvideo over hun kalverbedrijf. 

Lotte Renders en Nick Jacobs met twee van de drie kinderen zoals ze te zien zijn op de bedrijfsvideo over hun kalverbedrijf. © RR

Koppel trekt zelf aanvraag kalverstal in vlak voor uitspraak minister Demir

Pulle -

Nog voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de tweede keer een beslissing moest nemen over een kalverstal voor 834 dieren op de Fatimalaan in Pulle, heeft het jong landbouwerskoppel de vergunningaanvraag zelf ingetrokken. De regelgeving rond uitstoot en geurhinder is intussen zo verstrengd dat het technisch zeer moeilijk is om aan alle voorwaarden te voldoen, legt de boer uit.

Kristin Matthyssen

De provincie verleende in december 2020 een vergunning voor de bouw van een kalverstal voor 834 dieren met inpandige woning in de Fatimalaan in Pulle. Nick Jacobs en Lotte Renders van lv KVH Jacobs hielden er rekening mee dat sommige omwonenden tegen die beslissing nog in beroep zouden gaan bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), wt ook gebeurde.

Het publiek omgevingsloket van de Vlaamse overheid meldt nu dat de minister de vergunning geweigerd heeft, maar uit navraag blijkt dat het landbouwersgezin zelf twee weken geleden de aanvraag heeft ingetrokken.

“Op raad van het adviesbureau”, legt Nick Jacobs uit. “Demir zegt in de media dat er geen vergunningsstop is, maar in de praktijk zijn de stikstof- en de geurregels zo verstrengd, dat het momenteel zo goed als technisch onmogelijk is om aan alle voorwaarden te voldoen. Bij onze eerste aanvraag waren de regels nog niet zo streng.”

Bezwaarschriften

In 2018 deden Nick Jacobs en Lotte Renders een eerste aanvraag voor de bouw van een kalverstal met een inpandige woning op 2 hectare eigen grond in agrarisch gebied in de Fatimalaan. Er liepen toen zo’n 150 bezwaarschriften binnen van inwoners die schrik hadden voor geurhinder, de aantasting van het open landschap en de kalvertransporten. De gemeente Zandhoven adviseerde negatief, maar de provincie keurde de bouw van de stal toch gedeeltelijk goed, zonder de inpandige woning.

Begin dit jaar raakte bekend dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in de beroepsprocedure de volledige aanvraag geweigerd had, onder meer omdat ze het aspect geurhinder onvoldoende onderzocht vond.

Op 9 juli dienden Nick Jacobs en Lotte Renders een nieuw dossier in met onder meer een uitgebreide geurstudie. Het koppel liet ook een bedrijfsvideo maken om de communicatie met de buurt te verbeteren. In die nieuwe aanvraag gaven ze hun woning in Broechem op, waardoor de inpandige bedrijfswoning nu wel vergund werd. De provincie verleende op 3 december vorig jaar de vergunning zonder veel discussie.

“Voorlopig zitten we nu helemaal vast”, zegt Nick Jacobs. “Alles samen heeft dit ons al handenvol geld gekost. Sinds maart zijn we ook die vergunning voor onze woning in Broechem kwijt, omdat we die hadden opgegeven in functie van onze stal met woonst in Pulle. Voorlopig zal de grond in de Fatimalaan gewoon grasland blijven, tot er meer duidelijkheid is of er technische oplossingen bestaan om aan alle regels te voldoen.”

Voorlopig blijft deze wei aan de Fatimalaan grasland. 

Voorlopig blijft deze wei aan de Fatimalaan grasland. © kristin matthyssen 

Het koppel kan nog tot 2033 in Broechem op de ouderlijke hoeve blijven boeren, maar kan nu niet zijn droom realiseren om Lotte mee als echtgenote in het bedrijf te laten werken. Intussen is er ook een derde kindje geboren. Het RUP Vallei van de Tappelbeek, dat de uitbreiding van het huidig bedrijf in Broechem onmogelijk maakte, is intussen wel vernietigd.

“Klopt, we vallen daar nu terug op het oude gewestplan, maar die vernietiging heeft betrekking op de zone aan de overzijde van de snelweg. De rode kaart die wij daar kregen blijft gelden, omdat er een groot natuurgebied aan onze zijde van de snelweg ligt. We gingen intussen ook naar andere landbouwbedrijven kijken om over te nemen, maar ook dat is zeer moeilijk.”

Het dossier van de kalverstal heeft Pulle in twee kampen verdeeld. “Het klopt dat wij zeker na het bedrijfsbezoek en de bedrijfsvideo ook mensen ontmoeten die vinden dat de landbouw in Zandhoven al genoeg verdrukt wordt en een nieuw jong landbouwbedrijf net toejuichen”, zegt Nick Jacobs.Meer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio