© jaa

Kruispunt Merksemsebaan-Deurnesteenweg afgewerkt: Hoogmolenbrug vrijdagavond 2 juli opnieuw open

Schoten/Deurne/Wijnegem -

De herinrichting van het kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg is klaar. In de loop van vrijdagavond 2 juli gaat het kruispunt helemaal open en kan je weer via de Hoogmolenbrug rijden. Daarmee zijn de werken op de Merksemsebaan zo goed als afgerond.

Onder politiebegeleiding wordt het verkeer na de avondspits stap voor stap omgezet naar de nieuwe infrastructuur. Tegelijk wordt ook de verkeerslichtenregeling op beide andere kruispunten volledig mee ingeschakeld. Dit proces zorgt tot ongeveer 21u voor extra verkeershinder.

Komende week worden de middenbermen, waar het verkeer tijdens de werken kon doorsteken, hersteld. De tijdelijke verhardingen gaan eruit en de bermen gaan weer dicht. Hiervoor neemt de aannemer telkens de linkerrijstrook in en rijdt verkeer in beide richtingen over de rechterrijstrook langs de werfzone. Voor de start van het bouwverlof (9 juli) is deze klus geklaard. In augustus staan dan nog een paar kleine werkzaamheden op het programma om de projectzone kwalitatief en netjes af te werken.

Volgende jaar aansluiting op nieuwe Hoogmolenbrug

Wegen en Verkeer legde een bijkomend stuk Deurnesteenweg aan om een gloednieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop wordt midden volgend jaar de nieuwe Hoogmolenbrug aangesloten. Tegelijk vernieuwde het de Vlaamse overheid de bestaande infrastructuur vanaf de grens met Antwerpen tot voorbij het kruispunt met de Bijkhoevelaan. Daarbij werden de twee bestaande kruispunten heraangelegd om de verkeersveiligheid te verhogen.

Zo zullen de kruispunten op de Merksemsebaan erbij liggen na ingebruikneming van de Hoogmolenbrug, najaar 2022.

Zo zullen de kruispunten op de Merksemsebaan erbij liggen na ingebruikneming van de Hoogmolenbrug, najaar 2022. © AWV

De Vlaamse Waterweg nv bouwt momenteel volop aan de nieuwe Hoogmolenbrug. In de loop van volgend jaar worden de aanloophellingen aangelegd om deze brug in de zomer van 2022 te kunnen aansluiten op het nieuwe kruispunt. Als de Hoogmolenbrug opent, gaat de oude meteen dicht en wordt deze afgebroken. Dan legt De Vlaamse Waterweg nv een middenberm aan in het oude kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg en verdwijnen hier de verkeerslichten. ( jaa)

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio