Tom Meeuws (Vooruit). 

Tom Meeuws (Vooruit). ©  Dirk Van de Velde

Website helpt Antwerpenaars om mee klimaatdoelstellingen te halen

Antwerpen -

‘Antwerpen voor klimaat’ is een nieuwe website van de stad Antwerpen. Hierop vinden Antwerpenaars niet alleen de stedelijke klimaatambities en het beleid hier rond, maar ook handige informatie en tips over wat ze zelf kunnen doen. Daarnaast zoekt de stad Antwerpen zeventien leden voor de nieuwe Klimaatraad.

Sacha Van Wiele

LEES OOK: Ambitieus klimaatplan: tot 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030

LEES OOK: Ze adviseerde al Schiphol en Wereldbank: dit is de klimaatregisseur voor Antwerpen

De stad Antwerpen wil tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar grondgebied minstens halveren en ambieert klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De weg daar naar toe is vastgelegd in het klimaatplan. Wie wil weten wat dit nu juist inhoudt, kan daar vanaf nu voor terecht op de website Antwerpenvoorklimaat.be.

“Misschien nog veel belangrijker is de informatie over wat de Antwerpenaar ook zelf kan doen”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Leefmilieu. “Op de website verzamelden we alles rond premies en subsidies voor duurzame ingrepen aan bijvoorbeeld de woning. Daarnaast zijn er handige tips over het koel houden van de woning op warme zomerdagen of hoe je best een geveltuintje kan aanleggen. Op deze website delen we ook inspirerende verhalen. Als we onze klimaatambities willen halen, dan is zo’n digitaal platform noodzakelijk.”

Naast de bewoners richt de website zich ook naar onder meer verhuurders, ondernemers, scholen en kinderdagverblijven. Ook zij vinden daar informatie op maat.

©  Dirk Van de Velde

Leden Klimaatraad gezocht

AntwerpenvoorKlimaat.be zal het communicatiekanaal zijn van de nieuw op te richten Klimaatraad. De stad Antwerpen lanceert nu een oproep naar kandidaten voor deze raad. Wie zich geroepen voelt, kan zich tot en met 5 september kandidaat stellen. Een onafhankelijke jury zal zeventien mensen kiezen uit de inzendingen. Die jury moet er over waken dat de Klimaatraad divers is samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersgroepen, de innovatiewereld, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en het middenveld. In het najaar keurt de gemeenteraad dan de samenstelling goed.

De Klimaatraad wordt voorgezeten door de klimaatregisseur Manon Janssen.

“Een regisseur kan niet regisseren als er geen acteurs zijn”, zegt Meeuws. “Daarom doen we beroep op de kracht van de samenleving en hopen we mensen te vinden die zich samen met de stad willen inzetten voor ons klimaat. De Klimaatraad is geen klassieke adviesraad. Het is vooral een experimentele manier om expertise samen te brengen en dit niet vanuit hun eigen belang of die van een organisatie. Ons klimaatplan is de kapstok. De Klimaatraad waakt over de doelstellingen, geeft advies, maar moet het stadsbestuur ook inspireren.”

www.Antwerpenvoorklimaat.be. Op deze website staat ook alle informatie rond de Klimaatraad en de oproep naar kandidaten.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio