Schepen Ann Theys voor de overkapping die toegang geeft tot de feestzaal en die even bedreigd leek. “Ze mag gelukkig blijven staan zolang ze in gebruik is.”  

Schepen Ann Theys voor de overkapping die toegang geeft tot de feestzaal en die even bedreigd leek. “Ze mag gelukkig blijven staan zolang ze in gebruik is.”  © jaa

Beheerplan Fort 2 Wommelgem: delicaat evenwicht tussen verenigingen en vleermuizen

Wommelgem -

De gemeentelijke feestzaal in Fort 2, waar onder meer harmonie De Eendracht repeteert, hoeft voorlopig niet te worden afgebroken. Ook de petanqueclubs en Fortgidsen kunnen hun normale werking voortzetten. In het zopas goedgekeurde beheerplan voor het fort gaat de gemeente een heel eind mee in het ‘verwennen’ van de vleermuizen. “Maar onze verenigingen mogen daar niet het slachtoffer van worden”, trekt schepen van Cultuur Ann Theys (N-VA) de verdediging op.

Fort 2 is een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen en geniet daarom zelfs Europese bescherming. “Daar zijn we ons terdege van bewust”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Ann Theys (N-VA). “Maar het door groen omgeven bolwerk is ook een drukbezochte en nog gebruikte plek door onze inwoners, sportclubs en verenigingen allerhande. Fort 2 biedt onderdak aan wel veertig verenigingen. Bij de opstelling van het nieuwe beheerplan, waarin we onder meer het toekomstig onderhoud in kaart brengen, hebben we beide functies proberen te verzoenen.”

Schepen Ann Theys voor de ingang van Fort 2.

Schepen Ann Theys voor de ingang van Fort 2. © jaa

Een eerste poging om zo’n beheerplan te maken, werd tot verrassing en ontgoocheling van heel Wommelgem gekelderd door het Agentschap van Natuur en Bos (ANB). De hogere overheid vond dat de vleermuizen er te bekaaid van af kwamen.

“De tekst was nochtans opgesteld door Natuurpunt en ANB had ruime inspraak gekregen”, aldus schepen Theys. “Het was het sein om in overleg tot een nieuw compromis proberen te komen en dat is gelukt. Het door de gemeenteraad goedgekeurd beheerplan voor het fort vertrekt nu op hoop van zegen naar de hogere overheid.”

De felste verdedigers van de vleermuizenpopulatie zien de zogenaamde ‘overkapping’ in Fort 2 graag gesloopt omdat het geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk fort. “Het is eigenlijk een oud zwembad van de soldaten dat al decennia dienst doet als onze feestzaal. De Eendracht repeteert er en vaak zijn er tentoonstellingen en recepties. We willen dit stuk fort ooit wel saneren, maar niet zolang het nog actief in gebruik is. Dat zou onze verenigingen te fel raken. Dat uitdoofscenario staat nu ook in ons beheerplan.”

Ook het gedeeltelijk ontoegankelijk maken van de zogenaamde caponnières, om de vleermuizen meer rust en ideale klimatologische omstandigheden te gunnen, heeft de finale versie van het beheerplan niet gehaald. “Anders hadden onze Fort 2-gidsen hun rondleidingen langs enkele bijzonderheden in het fort moeten opschorten”, licht Theys toe. Ze heeft het onder meer over de mysterieuze muurschildering uit de Tweede Wereldoorlog met daarop een woestijntafereel. De gidsen kunnen hun rondleidingen als vanouds blijven organiseren en zullen ook daar nog kunnen passeren.”

De aangelegde en bedreigde petanquebanen die aangelegd worden in de ‘droge gracht’.

De aangelegde en bedreigde petanquebanen die aangelegd worden in de ‘droge gracht’. © jaa

Ook de petanqueclubs dreigden te moeten wijken voor de zoogdieren die erom bekendstaan dat ze ondersteboven slapen. “Voor de vleermuizen zou het ideaal zijn als de verlichting op de zogenaamde droge gracht volledig verdwijnt of uitgaat één uur voor zonsondergang. Maar leden van club De Evers maken nu tot in de late uurtjes graag gebruik van de aangelegde petanquebanen. We kiezen in de plaats dus liever voor minder felle verlichting, richten de lampen anders en opteren ook voor een andere kleurschakering van licht, dat de vleermuizen minder zal storen”, heeft de schepen het over een laatste tegemoetkoming.

De vleermuizen hebben het graag rustig, vochtig en donker in het Fort. De verenigingen hebben andere behoeften.

De vleermuizen hebben het graag rustig, vochtig en donker in het Fort. De verenigingen hebben andere behoeften. © BERT DE DEKEN

Nu is het afwachten of de ambtenaren van Natuur & Bos het gebaar van de gemeente overtuigend genoeg vinden. Hiermee is de kous nog niet af. Dit beheerplan wordt nog gevolgd door een bestemmingsplan en een lijst van te restaureren onderdelen. Ook dat belooft allerminst een gemakkelijke oefening te worden.

Groen verwijt het schepencollege dat ze niet de ambitie heeft om fors te investeren in Fort 2. Jan Herthogs (Groen) vreest dat veel van wat in de plannen staat, nooit uitgevoerd zal worden, terwijl sommige vertrekken echt wel toe zijn aan restauratie. “Ik heb het onder meer over de oude loodsen waar de scouts en Wommelgemse Bluchmaatschappij zitten. Dat dak zit vol asbest”, aldus het gemeenteraadslid. Jan Auman

Meer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio