De meergezinswoningen in Emblem op de plaats waar vroeger dancing Bar-Clès stond. Voortaan mogen er enkel nog appartementen komen in afgebakende kernverdichtingszones. ©  kristin matthyssen

Enkel nog appartementen in kernverdichtingszones, woonuitbreidingsgebieden mogen niet meer worden aangesneden

Ranst -

Vlaanderen mag dan al aarzelen met de betonstop, in Ranst wordt er wel al werk van gemaakt. Woonuitbreidingsgebieden niet meer aansnijden en alleen nog meergezinswoningen toelaten in de kernverdichtingszones: de nieuwe visie op bouwrichtlijnen die de gemeenteraad met een grote meerderheid goedkeurde moet het landelijk karakter bewaken.

Kristin Matthyssen

Ranst had al bouwrichtlijnen, maar heeft die nu gekoppeld aan een woonbehoeftestudie. Hieruit blijkt dat het aantal inwoners in Ranst gestaag stijgt, van 17.725 in 2005 naar 19.187 in 2020. De groei situeert zich vooral bij de 65-plussers.

“Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat in Ranst de beschikbare bouwgronden die op de markt kunnen komen ruimschoots volstaan tot 2035”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Luc Redig (Groen). “Er is nu beslist om geen woonuitbreidingsgebieden meer aan te snijden, met uitzondering van de Weidestraat in Emblem, waar eventuele sociale woningen ontwikkeld kunnen worden, mits behoud van voldoende groen. Het gaat daar om een gebied van acht hectaren, met een lage openruimtewaardering. De Weidestraat is ook de enige mogelijkheid waar we op het vlak van sociale woningen nog een inhaalbeweging kunnen doen.”

Het woonuitbreidingsgebied aan de Marreweg, onlangs nog aangekocht door de Lierse Huisvestingsmaatschappij, komt dus niet meer in aanmerking voor ontwikkeling. Hierover is het bestuur duidelijk. Het wordt aangeduid als park- en bosgebied. “Wat de Lierse Huisvestingsmaatschappij daar dan mee gaat doen is haar zaak. Soms kopen huisvestingsmaatschappijen zulke gronden ook als belegging, of als investering voor de héél verre toekomst”, zegt Redig.

Geen hoogbouw

Meergezinswoningen mogen enkel nog in duidelijk afgelijnde kernverdichtingsgebieden in de dorpskernen. Dat betekent niet dat er in dorpskernen een vrijgeleide voor appartementen en hoogbouw is. “In het belang van het dorpszicht zullen we bijvoorbeeld geen appartementen toestaan rond de kerk van Emblem. Ook de opmerking van de Gecororaad om in bepaalde gevallen in dorpskernen hoger te bouwen dan het gebruikelijk aantal bouwlagen, is volgens ons niet wenselijk. Het is ook niet omdat er al meergezinswoningen staan, dat er nog mogen bijkomen. Zo vinden wij dat er naast de brug in Oelegem in de kanaalzone al genoeg meergezinswoningen staan. Daar wordt nu een stop op gezet.”

De oppositie noemde de nieuwe visietekst een gedragen document waarin rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de inwoners, die vinden dat er al genoeg ‘stadsvluchtelingen’ in Ranst zijn en dat de open ruimtes en het groen karakter bewaard moeten blijven. Anderzijds is er de vrees dat de visietekst juridisch niet afdwingbaar is en zeker machtige projectontwikkelaars die vertrouwd zijn met beroepsprocedures hun vergunning toch nog bij de Bestendige Deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan proberen te verkrijgen. “We zullen de herziening van onze bouwrichtlijnen ook aan het provinciebestuur en aan de Raad voor Vergunningsbetwisting overmaken, in de hoop dat zij er rekening mee gaan houden”, stelt burgemeester Johan De Ryck (N-VA).

De kerkomgeving in Emblem. Hier zijn appartementen niet wenselijk, ookal is het hartje dorpskern. ©  kristin matthyssen

De tekst van de nieuwe beleidsvisie op bouwen in Ranst werd goedgekeurd met geen enkele tegenstem, maar wel met acht onthoudingen. Ook raadslid Lode Hofmans (onafhankelijke) stemde voor. Aan het begin van de uiteenzetting was hij nog niet zeker. “Maar jullie hebben me kunnen overtuigen”, zei Hofmans.

Vastgoed

Jobs in de regio